Sådan kan virksomheder forebygge mobning på arbejdspladsen

Oprettet den 6. jan 2011 - Af Hanna Sigga Madslund

Indfør en mobningspolitik, minimér eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø og sæt fokus på kommunikation og omgangstone. Det er tre ud af syv indsatser til forebyggelse af mobning, som håndbogen ’ Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’ sætter fokus på. I dag offentliggør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)håndbogen, som er blevet til i et samarbejde med CRECEA.

Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads

”Mobning kan ramme selv den bedste arbejdsplads, hvis omstændighederne er til det. Det er imidlertid billigere at forebygge skader end at helbrede dem. Derfor er det en god idé at tænke på at forebygge mobning, selv når det går allerbedst på arbejdspladsen” forklarer lektor Annie Høgh, Københavns Universitet og erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen, CRECEA, som er forfattere til håndbogen ’Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’.

Redskaber til at forebygge mobning

Syv forebyggende indsatsområder mod mobning på arbejdspladsen bliver beskrevet og uddybet i bogen i hvert sit kapitel. De syv indsatsområder er:

 1. Indfør en mobningspolitik
 2. Minimér eller fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø
 3. Sæt fokus på kommunikation og omgangstone
 4. Arbejd med at ændre en negativ kultur
 5. Øg lederes kompetence til at forebygge og håndtere mobning
 6. Rekruttér og forfrem de rigtige folk
 7. Lær at håndtere sager om mobning

Fakta om håndbogen ’Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen’

 • Håndbogen er blevet til på baggrund af et treårigt forskningsprojekt på NFA om ’Mobning og chikane på arbejdspladsen'.
 • Formålet med projektet var at udvikle og afprøve redskaber til at forebygge konflikter og mobning på arbejdspladsen. Flere af de redskaber, som er beskrevet i håndbogen, blev afprøvet i forskningsprojektet.
 • Håndbogen tager også afsæt i forfatternes forskning i mobning samt deres praktiske erfaringer med at forebygge og håndtere konflikter og mobning på danske arbejdspladser.

Yderligere oplysninger hos forforfatterne

 • Lektor Annie Høgh, Københavns Universitet, tidligere NFA, 3532 4825 eller annie.hogh@psy.ku.dk
 • Erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen, CRECEA, tlf. 8733 1119 eller egm@crecea.dk

Download håndbogen gratis

'Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen - en håndbog' fra NFA’s netsted.