Wellbeing at Work 2014: International videnskabelig konference i København

Oprettet den 21. aug 2013

Trivsel på arbejdspladsen – Wellbeing at Work – har stigende betydning for, hvordan virksomheder i Europa vil klare sig i fremtiden med en stadigt ældre arbejdsstyrke og øget global konkurrence. Wellbeing at Work 2014 bliver den tredje internationale, videnskabelige konference om emnet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arrangerer konferencen, som holdes den 26.-28. maj 2014.

Trivsel på arbejdspladsen er i stigende grad i fokus

Trivsel på arbejdspladsen er et vigtigt emne på den videnskabelige og politiske dagsorden i mange vestlige lande. Som forskningsområde tager begrebet typisk udgangspunkt i organisationspsykologien. Men en stadigt ældre arbejdsstyrke og øget global konkurrence gør det nødvendigt at skabe et arbejdsmarked, som kan omfatte personer med fx kroniske sygdomme eller handicaps. Derfor må forskningsområdet fremover også omfatte andre videnskabelige områder. 

Mange forskellige emner på konferencen i København

Konferencen vil både omfatte psykologiske, epidemiologiske, fysiologiske samt erhvervs- og socialmedicinske emner. NFA opfordrer forskere på de forskellige områder til at indsende abstracts på mundtlige præsentationer eller posters på en række forskellige emner som fx demografiske ændringer og trivsel på arbejdspladsen, ledelsens rolle for trivslen på arbejdspladsen og håndtering af kroniske sygdomme på arbejdspladsen etc.

Trivsel på arbejdspladsen – en definition

Et langt, sundt, sikkert og produktivt arbejdsliv. Det er essensen af det europæiske mål for beskæftigede personer på et moderne og bæredygtigt arbejdsmarked. Målet kan opnås ved at sikre, at medarbejderne trives (wellbeing) på arbejdet ved at forbedre arbejdsmiljøet og medarbejdernes generelle sundhed. Specifikt i forhold til arbejdsmiljøet omfatter ’wellbeing at work’ kombinationen af

  • et sikkert arbejdsmiljø uden risiko for ulykker 
  • et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for farlige stoffer, støj, fysisk nedslidning og negative psykosociale påvirkninger 
  • positive faktorer i form af god ledelse, anerkendelse, indflydelse, støtte, arbejdsglæde og udvikling 
  • at der er de nødvendige faciliteter og rammer for, at medarbejderne kan styrke deres fysiske kapacitet.

Fakta om konferencen Wellbeing at Work 2014 

  • Afholdes fra den 26.-28. maj 2014 på Hotel Scandic Copenhagen i det centrale København. 
  • Arrangeres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 
  • Er en international, videnskabelig konference med plads til 300 deltagere fra hele verden. 

Læs mere

På konferencen hjemmeside (conference website). 
Om alle emnerne (topics) på konferencens hjemmeside. 
First Announcement. 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Paul-Anker Lund, NFA.