Wellbeing at Work 2014: WHO vil skabe sunde arbejdspladser over hele verden

Oprettet den 1. okt 2013

Sunde arbejdspladser kan medvirke til, at medarbejdere trives og har et godt helbred over hele verden. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har lavet en handlingsplan for at nå målet. Dr. Evelyn Kortum fra WHO vil fremlægge handlingsplanen og diskutere perspektiverne på konferencen ’Wellbeing at Work 2014’. Hun er en af flere hovedtalere på den videnskabelige konference, som NFA afholder i København den 26.-28. maj 2014.

De første hovedtalere er klar til ’Wellbeing at Work 2014’

Hovedtaler Dr. Evelyn Kortum, WHO, Schweiz taler om ‘WHO Healthy Workplaces: A way towards wellbeing’

Selvom mange arbejdspladser har iværksat effektive indsatser for at forbedre arbejdsmiljøet, er der stadigt stor forskel på medarbejdernes helbred i forskellige jobgrupper og på arbejdsmiljøet fra land til land.

WHO mener, at arbejdspladsen er et ideelt sted at sætte tidligt ind med at forbygge arbejdsskader og fremme helbredet blandt medarbejderne og deres familier. Dr. Evelyn Kortum vil blandt andet tale om ’WHO’s globale handlingsplan til forbedring af medarbejdernes helbred 2008-2017’ og diskutere, hvordan WHO arbejder med at skabe sunde arbejdspladser og bedre trivsel på verdensplan.

  • Evelyn Kortum er MSc, ph.d., ekspert i helbred og sikkerhed med særligt fokus på arbejdspsykologi.

Hovedtalere Dr. Anita L. Schill og L. Casey Chosewood, NIOSH, USA taler om ‘Total Workers HealthTM’ 
Det amerikanske arbejdsmiljøinstitut, NIOSH, offentliggjorde for et par år siden programmet ‘The Total Worker HealthTM’ som en vej mod et sundere USA. NIOSH arbejder ud fra en strategi, der vil forbedre arbejdsmiljø og helbred og forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. De anvender forskningsresultater og eksempler på bedste praksis og arbejder ud fra en integreret tilgang om, at man både skal forebygge risici i selve arbejdsmiljøet og gennem medarbejdernes individuelle adfærd. Anita Schill og Casey Chosewood vil fortælle om ’The Total Workers Health’ og diskutere konkrete eksempler og den seneste udvikling på området.

  • Dr. Anita L. Schill, ph.d., MPh, MA, Senior Science Advisor og L. Casey Chosewood, MD, Senior Medical Officer for Total Worker HealthTM, National Institute of Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, NIOSH.

Hovedtaler Pelle Guldborg Hansen, RUC, Danmark taler om ‘Wellbeing at Work - All those little things that doesn't seem to matter’ 
Hvordan fremmer man helbredet blandt 500 direktører i kaffepausen ved brug af en kniv? Hvordan flyttes rygere væk fra vinduer og døre i lufthavnens kontorer med 36 meter gaffa tape? Og hvordan forbedrer man hygiejnen ved at spille musik? Disse og flere andre eksempler vil Pelle Guldborg Hansen give et velunderbygget svar på i sin præsentation. Svaret er nudging, som betyder adfærdsændringer gennem små puf. Nudging bygger på 40 års indsigt i adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi og ser ud til at være en billig måde at påvirke folks adfærd på uden at lave regler, udvikle nye vaner eller andre dyre og mere besværlige og tidskrævende alternativer.

  • Pelle Guldborg Hansen, ph.d. og adfærdsforsker ved Afdelingen for Kommunikation, Roskilde Universitet og Direktør for ISSP - The Initiative for Science, Society & Policy, Syddansk Universitet/ RUC og Leder af ‘the iNudgeyou-team’.

Læs mere om hovedtalerne og ’Wellbeing at Work 2014’, tilmeld dig konference og indsend et abstract

Yderligere oplysninger om konferencens faglige indhold

Professor Lars Andersen, NFA, leder af konferencens videnskabelige komité.