EU-landene opfatter trivsel på arbejdspladsen forskelligt

Oprettet den 2. jun 2014 - Af Andreas Antoni Lund - Foto: Thomas Tolstrup

Trivsel på arbejde betyder noget forskelligt i hvert af de europæiske lande på grund af forskellige kulturer og samfund, viser europæisk rapport.

I Europæiske lande og organisationer har begrebet trivsel på arbejde forskellig betydning. Hvor Grækenland for eksempel fokuserer på fysisk trivsel, så fokuser Litauen på social trivsel. Det skyldes kulturelle og samfundsmæssige forhold, begrænsninger, og hvordan begrebet har udviklet sig over tid. Samtidig står flere EU-lande over for udfordringer.

Sådan lyder konklusionen i en rapport, som det europæiske arbejdsmiljøargentur EU-OSHA har udarbejdet, og som blev fremlagt af Boglárka Bóla fra agenturet på Wellbeing at Work-konferencen, der blev afholdt i København 26. til 28. maj.

Dynamisk og under forandring

Der er op mod 11 forskellige fortolkninger af begrebet trivsel på arbejde i EU-landene. De fleste lande er dog enige om, at det er relateret til fremme af sundhed på arbejdspladsen, mentalt helbred, sikkert arbejde, tilbagevenden til arbejde eller beskæftigelsesegnethed. Også muskelskeletbesvær og sundhedsovervågning blev nævnt i flere lande. I alt 27 lande er omfattet i rapporten. 

- Begrebet er ikke konsistent. Det er dynamisk og under stadig forandring. Desuden er der kulturelle og landespecifikke forskelle, forklarede Boglárka Bóla på konferencen.

Forskellige strategier

Alle 27 lande rapporterede, at de har lovgivning om og strategier for trivsel på arbejdet.

Der er også eksempler på god praksis fra de forskellige EU-lande i rapporten. I Tjekkiet har et firma udviklet en holistisk tilgang til trivsel på arbejdet ved at fokusere på udvikling af kompetencer, forbedringer af sundhed og balancen mellem arbejdsliv og familieliv. En islandsk virksomhed har arbejdet med kommunikation og givet medarbejderne mulighed for at udføre meningsfuldt arbejde.

Forskelle skal accepteres

Ifølge EU-rapporten står de fleste lande også over for udfordringer. Blandt dem er problemer som følge af finanskrisen, dårligt helbred i befolkningen, manglende samarbejde mellem interessenter og at få små- og mellemstore virksomheder involveret.

- Det er nødvendigt med en helhedstilgang. Der skal ske et samarbejde mellem initiativerne for offentlig sundhed og for sundhed på arbejdspladserne, og alle interessenter bør forstå det samme ved trivsel på arbejdet, men samtidig acceptere sproglige, kulturelle og nationale forskelle, anbefalede Boglárka Bóla.