Foto: Natarbejde

Lange arbejdsdage kan hænge sammen med øget risiko for type 2-diabetes

Oprettet den 18. nov 2014 - Foto: Colourbox

Medarbejdere, som arbejder 55 timer eller mere om ugen, har øget risiko for type 2-diabetes sammenlignet med medarbejdere, der arbejder 35-40 timer om ugen. Resultatet gælder dog kun for fx ufaglærte eller lavtuddannede – ikke for chefer og akademikere og andre med høj socioøkonomisk status.

Lange arbejdstider påvirker helbredet

Lange arbejdstider har i tidligere studier vist sig at hænge sammen med faktorer, der medvirker til type 2-diabetes, dvs. usund livsstil, søvnproblemer og depressive symptomer. Hidtil er der dog kun lavet meget lidt forskning om den direkte sammenhæng mellem lange arbejdstider og type 2-diabetes. Denne problemstilling har forskere fra USA, Europa og de nordiske lande – herunder Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) – undersøgt i et nyt studie.  

Data fra mere end 220.000 personer

I studiet kombinerede forskerne data fra fire publicerede studier med data fra analyser fra 19  upublicerede kohortestudier, dvs. studier, hvor man over tid følger den sammen gruppe af personer. Tilsammen fik forskerne adgang til data om 222.120 mænd og kvinder fra en række forskellige brancher fra Europa, USA, Japan og Australien. I studiet fulgte forskerne personerne gennem 7,6 år. Folk med skiftearbejde var udelukket fra studiet.

Øget risiko for diabetes kun for medarbejdere med lav socioøkonomisk status

Resultaterne viser, at medarbejdere, som arbejder 55 timer eller mere om ugen, har øget risiko for type 2-diabetes sammenlignet med medarbejdere, der arbejder mellem 35 og 40 timer om ugen. Den øgede risiko gælder dog kun medarbejdere med lav socioøkonomisk status, fx ufaglærte eller lønmodtagere, der arbejder i jobs, der kræver kort eller ingen uddannelse. I denne gruppe er risikoen øget med 29 procent for medarbejder med lange arbejdstider. Blandt medarbejdere med højt socioøkonomisk status, fx akademikere og chefer, hænger arbejdstidens længde ikke sammen med risikoen for diabetes. Resultatet gælder uanset køn, alder, om man dyrker fysisk aktivitet eller ej, eller om man er overvægtig eller ej. 

Årsagen til forskellen er ukendt

Professor Reiner Rugulies fra NFA er en af forskerne bag studiet. Han uddyber: 

”Resultatet af vores undesøgelse er meget interessant. Vi kan dog ikke sige noget om, hvad årsagen er til forskellen mellem medarbejdere med høj og lav socioøkonomiske status. En mulig årsag, som vi diskuterer i artiklen, er, at det kan spille en rolle, om man økonomisk er tvunget til at arbejde længe, eller om man gør det frivilligt, fx fordi man kan rigtig godt lide at gå på arbejde. En anden mulighed er, at medarbejdere med høj socioøkonomisk status kan have flere ressourcer til at håndtere de belastninger, lange arbejdstider giver. Fx kan de have bedre mulighed for at købe hjælp til husholdning eller børnepasning, og så er det mindre besværlig for dem at arbejde længe, end det er for personer, som har ikke disse ressourer. Det er hypoteser, som er vigtige at undersøge i andre studier.”

Læs den videnskabelige artikel

Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals.

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.