Observationer paa arbejdspladsen skal øge vores viden

Oprettet den 27. maj 2014

Trivsel og psykosocialt arbejdsmiljø er komplekse emner. Det gør, at det ikke er nok at spørge medarbejderne om deres oplevelser. Vi må også ud og observere på arbejdspladsen, siger professor.

Rollekonflikter på arbejdet hænger sammen med ondt i ryggen. Det var i første omgang vores konklusion på af en undersøgelse i ældreplejen. Men så fandt vi ud af, at hvis medarbejderen samtidigt havde symptomer på depression, kunne vi ikke mere se denne sammenhæng. Dette viser, at den tværfaglige forskning om psykosocialt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen er kompliceret. Hvis man ignorerer dette i sin forskning, kan man få fejlagtige resultater. 

Foto: Reiner Rugulies
Foto: Thomas Tolstrup

 Eksemplet giver Reiner Rugulies på den internationale Wellbeing at Work-konference i København, som foregår netop nu fra den 26.- 28. maj. Han er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og en af hovedtalerne på konferencen

Svært at tolke resultater

- Så hvilket resultat kan du stole på? Spørger Reiner retorisk og uddyber: - Svaret afhænger af, hvilken rolle vi mener, de depressive symptomer spiller. På den ene side, hvis rollekonflikter giver depressive symptomer, og depressive symptomer medfører ondt i ryggen, er det forkert at kontrollere for depressive symptomer, fordi de i så fald er den mekanisme, der gør at rollekonflikter giver risiko for ondt i ryggen.

-På den anden side, hvis depressive symptomer påvirker medarbejdernes syn på arbejdsmiljøet og leder dem til at overfortolke omfanget af rollekonflikter, vil det være korrekt at tage højde for de depressive symptomer. Fordi de ellers kan give en fejlagtig opfattelse af sammenhængen mellem rollekonflikter og ondt i ryggen, siger Reiner Rugulies.

Studier med direkte observationer nødvendigt

En måde at løse denne type af problemer på er ved at måle på det psykosociale arbejdsmiljø på flere måder, siger Reiner Rugulies og forklarer;

Vi kan ikke nøjes med kun at lave spørgeskemaundersøgelser, som vi normalt gør. Vi bliver også nødt til direkte at gå ud og observere det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen via trænede observatører. Gør vi det, vil vi få oplysninger, som er uafhængige af den enkelte medarbejders opfattelse af situationen. Og det er der blandt andet brug for, for at få resultater, vi kan stole på.

Yderligere oplysninger

Reiner Rugulies, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

E-mail: rer@nrcwe.dk