Wellbeing at Work-konferencen 2014: Engagement i arbejdet, trivsel og udvikling i fokus

Oprettet den 20. mar 2014

Hvordan fremmer man engagement i arbejdet? Og hvad kan virksomheder, ledere og ansatte selv gøre for at bidrage til trivsel og udvikling i arbejdet? Det sætter professor Jari Hakanen fra det finske arbejdsmiljøinstitut fokus på som en af hovedtalerne på konferencen Wellbeing at Work 2014, som NFA afholder i København den 26.-28. maj.

Professor i positiv arbejdspsykologi, udbrændthed og arbejdsnarkomani

Jari Hakanen er forskningsprofessor ved det finske arbejdsmiljøinstitut FIOH og adjungeret professor i social psykologi på universitetet i Helsinki. Hans forskning fokuserer på positiv arbejdspsykologi - fx engagement i arbejdet, krav-ressource modellen, ’job crafting’, ledelsesformer og samspil mellem arbejde og familie. Jari Hakanen har også forsket i udbrændthed på arbejde og arbejdsnarkomani, og han har udviklet evidensbaserede positive interventioner for organisationer. 

Eksempler fra 60 finske arbejdspladser

Jari Hakanen vil også præsentere forskningsbaserede eksempler på, hvad virksomheder, ledere og ansatte selv kan gøre for at bidrage til, at medarbejderne trives og udvikler sig i arbejdet. Det gør han med udgangspunkt i et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt på 60 finske arbejdspladser. Indsatserne på virksomhederne fokuserer på ’job crafting’, engagement og innovation i teams samt positive ledelsesformer, og sigter mod at forbedre arbejdsvilkårene på såvel individ-, gruppe- som arbejdspladsniveau.

Læs mere

Forskningsprofessor Jari Hakanens engelsksprogede introduktion til sin præsentation ’Building work engagement: Research evidence and positive workplace interventions’.
Om de andre hovedtalere ved konferencen. Om den tredje Wellbeing at Work 2014 Conference den 26.-28. maj i København.

Tidsfrist for tilmelding

Der er tidsfrist for at tilmelde sig konferencen den 15. april 2014.

Yderligere oplysninger

Professor Lars L. Andersen, NFA, lla@arbejdsmiljoforskning.dk