Ledere kan have brug for hjælp til at hjælpe medarbejdere med psykisk mistrivsel

Oprettet den 5. dec 2016 - Af Hanna Sigga Madslund

Ledere i Københavns Kommune ser det som en vigtig ledelsesopgave at hjælpe medarbejdere med stress, angst eller andre symptomer på mistrivsel, men ikke alle oplever, at de kan løfte opgaven, og de fleste har svært ved at finde tiden. Det viser en ny rapport, som bygger på interviews med lederne i Københavns Kommune.

Ledere i virksomheder eller organisationer har en vigtig rolle med at forebygge psykisk mistrivsel, som fx stress, angst eller andre symptomer på mistrivsel blandt deres medarbejdere. Det peger mange studier på. Alligevel er der ikke mange studier, der har undersøgt, hvad lederens egen oplevelse af opgaven er og hvilke muligheder og udfordringer, lederen lægger i rollen.

Men nu foreligger en ny interviewundersøgelse, hvor ledernes egen oplevelse er det centrale. Undersøgelsen drejer sig om 21 ledere i København Kommune inden for områderne ’Social og sundhed’, ’Pædagogisk område’ og ’Teknik og miljø’. De blev alle sammen interviewet af forskerne, og resultaterne er nu offentliggjort i en rapport, som udgives af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Resultaterne viser, at lederne generelt oplevede, at det er en vigtig opgave at tage sig af medarbejdere, som har psykisk relaterede problemer med trivsel og sygefravær, men at det ikke var uden problemer for alle. Mens en gruppe ledere oplevede, at de har rimeligt med kompetencer til at løse opgaven, oplevede en anden gruppe ledere et behov for mere viden og sparring for at løse opgaven med at identificere og hjælpe medarbejdere til øget trivsel og mindre sygefravær.

Mangel på tid og for lidt kontakt med ansatte

Flere af de 21 ledere påpegede desuden, at der er en række organisatoriske udfordringer forbundet med opgaven. Lederne nævnte især, at mangel på tid, et stort antal medarbejdere og for lidt daglig kontakt til de enkelte medarbejdere kunne gøre opgaven vanskeligt. Men det var der i nogen grad råd for:

-Heldigvis fandt nogle af lederne ud af, hvordan de kunne få mere tid til at være nærværende og synlig som leder i forhold til medarbejdere med psykisk mistrivsel. Men for andre ledere, som oplevede at have meget administrativt arbejde, eller som var ledere for medarbejdere med skiftende arbejdstider, var det vanskeligt, siger Malene Friis Andersen, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Vanskelig balancegang mellem at ”presse” og ”bremse”

Flere af lederne oplevede desuden, at det til tider var en svær balancegang både at tage hensyn til medarbejdere med mistrivsel og at tage hensyn til den øvrige gruppe medarbejdere. Lederne var opmærksomme på, at det kunne udløse en slags ”stress-dominoeffekt” i resten af medarbejdergruppen, hvis en eller flere var sygemeldt med psykisk mistrivsel og andre var nødt til at arbejde mere:

-Flere ledere oplevede et dilemma i forhold til, hvor meget de kunne enten ”presse” eller ”bremse” såvel medarbejderen med mistrivsel som resten af teamet. Det kan være svært for lederen at finde den rette balance, når den daglige drift af virksomheden også skal køre, siger Malene Friis Andersen.

Ressourcer i organisationen

For mange af lederne er det, ifølge Malene Friis Andersen, helt centralt at kunne sparre med deres egen chef og deres lederkollegaer og derigennem få støtte til at håndtere både konkrete sager og mere generelle udfordringer.

-Lederne er også glade for at kunne henvise medarbejdere til en særlig arbejdsrettet indsats, som i Københavns Kommune kaldes Tidlig Indsats. Det er en indsats, som Arbejdsmiljø København tilbyder til ansatte i Københavns Kommune, og som har til hensigt at reducere sygefravær og håndtere kommunalt ansattes mistrivsel på arbejdet. Ledernes hyppige brug af Tidlig Indsats peger på, at mange ledere har brug for sparring og organisatorisk støtte til at kunne løse denne vigtige ledelsesopgave.

Anbefalinger fra rapporten

Forskerne giver i rapporten nogle anbefalinger, som de håber, kan bidrage til at hjælpe lederne med at løse opgaven med psykisk mistrivsel i kommunen. I kort form anbefaler de blandt andet:

  • Mere systematiske og veletablerede muligheder for sparring ledere imellem om håndtering af medarbejdernes mistrivsel.
  • Tilbud om målrettet undervisning til ledere, som ikke eller kun har begrænset erfaring med at håndtere medarbejdere med psykisk mistrivsel.
  • Mere kontinuerligt og gennemsigtigt samarbejde mellem Tidlig Indsats, medarbejdere og ledere.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA,
  • Arbejdsmiljø København, som er Københavns Kommunes interne rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Læs NFA-rapporten

Malene Friis Andersen, Helle Løvdal Buchardt, Maria Kristine Friborg, Birgit Aust. Ledernes udfordringer og muligheder i håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer - NFA, 2016.

Yderligere oplysninger

Post doc. Malene Friis Andersen eller seniorforsker Birgit Aust, NFA