Ny rapport giver en oversigt over lønmodtagernes sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 16. mar 2016 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Hvordan rapporterer lønmodtagere i Danmark om deres sygefravær, og hvordan rapporterer de samme medarbejdere om deres arbejdsmiljø? Svarene findes i en ny deskriptiv rapport, som præsenterer de nyeste register- og spørgeskemadata om sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark.

Det kortvarige sygefravær på under otte dage omfattede lidt under halvdelen, dvs. 46 procent, af sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark i perioden fra 2010 til 2013. Det langvarige sygefravær på over 30 dage udgjorde 38 procent af det samlede sygefravær i samme periode. Godt fem procent af lønmodtagerne var sygemeldt i mere end 30 dage i løbet af et år, og ca. en tredjedel, dvs. 32 procent havde intet sygefravær i løbet af et år. Ser man på den tidsmæssige udvikling nåede sygefraværet i Danmark et maksimum omkring 2006 - 2007, men er siden faldet igen. 

Overblik over sygefravær

Hovedresultaterne i en ny rapport af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø giver et overblik over sygefraværet ud fra nyeste data og beskriver desuden, hvordan sygefraværet har udviklet sig over tid, både generelt og for forskellige grupper af lønmodtagere. Rapporten giver samtidig en beskrivelse af og et overblik over de forskellige datakilder, der eksisterer i dag, til at belyse sygefravær i Danmark. 

NFA vil følge udviklingen i sygefraværet fremover

-Der er tale om en deskriptiv rapport, der giver et overblik over fordelingen af sygefravær blandt lønmodtagere i Danmark. Rapporten viser bl.a. forskellen på det korte, det mellemlange og det langvarige sygefravær i forskellige brancher og i grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Men vores rapport er deskriptiv og derfor kan vi ikke sige noget om, hvad der forårsager forskellene, pointerer Mari-Ann Flyvholm, NFA, som er medforfatter til rapporten. 

-Forskningen i sygefravær på NFA vil fremover både have fokus på at opsamle viden om omfanget af sygeværet, følge udviklingen– og kortlægge mekanismer bag sygefravær og udstødning af arbejdsmarkedet samt udvikle metoder til forebyggelse af sygefravær, forklarer Mari-Ann Flyvholm.

Sygefravær og arbejdsmiljø

Rapportens analyser viser bl.a., hvordan grupper af lønmodtagere selv vurderer deres arbejdsmiljøpåvirkninger og deres sygefravær. Analyserne viser, at de personer, der rapporterer om høje fysiske krav i arbejdet og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, i gennemsnit har mere sygefravær end de personer, der rapporterer, at de har lettere fysisk arbejde. Tilsvarende har lønmodtagere, der rapporterer at de oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø i gennemsnit mere sygefravær end dem, der rapporterer om et godt psykisk arbejdsmiljø.

Lønmodtagere uden sygefravær

Andelen af lønmodtagere, som rapporterer, at de ikke har haft nogen sygedage det sidste år, er omtrent det samme, uanset hvor hårdt de vurderer deres fysiske arbejde. Andelen af personer, som rapporterer, at de ikke har haft sygedage det sidste år, er større hos lønmodtagere, som oplever høj indflydelse i arbejdet. 

Download rapporten fra NFA’s hjemmeside

Thorsen SV, Flyvholm M-A, Bültmann U, Pedersen J og Bach E. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2010-2014. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm eller forskningschef Elsa Bach, begge fra NFA

 

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00