Foto som viser den kunstige lunge, som uden brug af forsøgsdyr kan undersøge, om et sprayprodukt kan være skadeligt at indånde.

Kunstig lunge kan sandsynligvis erstatte dyreforsøg

Oprettet den 23. nov 2017 - Af Kirsten Rydahl

En ’kunstig lunge’ er lige så god som test på mus til at forudsige, om et imprægneringsprodukt er akut giftigt at indånde i arbejdsmiljøet, viser ny undersøgelse. Forskerne bag metoden arbejder på at få den godkendt som alternativ til dyreforsøg.

En ny metode - en kunstig lunge - kan sandsynligvis erstatte brugen af forsøgsdyr, når et nyt produkt til imprægnering af fx fliser, gulve eller vinduer skal testes for akut giftighed i lungerne. Det tyder nye forskningsresultater på.

Matcher test på mus

For at teste, hvor pålidelig den nye metode er, har forskerne bag metoden udsat henholdsvis mus og den kunstige lunge for 21 forskellige imprægneringsprodukter og sammenlignet resultaterne. I dag er det udelukkende tests i dyreforsøg, som bliver accepteret som dokumentation for mulige skadelige effekter på helbredet.

Musene reagerede på 13 af produkterne, og de matchede fuldstændigt de produkter, som den kunstige lunge reagerede på. Det omfattede også seks produkter, som er dokumenteret akut giftige for mennesker.

- Den nye metode ser dermed ud til at være lige så god til at forudsige, om et imprægneringsprodukt er akut giftigt at indånde, som test på mus, forklarer Jorid Birkelund Sørli, post doc på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og en af forskerne bag den nye metode.

De resterende otte produkter påvirkede ikke musenes vejtrækning, selv ved høj udsættelse. Den kunstige lunge identificerede dog 3 produkter (38 procent) som akut giftige, selvom de ikke var akut giftige for mus. Alligevel vurderer forskerne bag metoden, at den er et godt alternativ til dyreforsøg.

Matcher andre godkendte alternative metoder

Forskere verden rundt arbejder løbende på at udvikle alternativer til de eksisterende metoder til at undersøge kemikaliers giftighed på forsøgsdyr. Længst fremme er arbejdet med at udvikle alternative metoder til at teste stoffer, som kan skade huden. Her er der allerede en godkendt metode.

Denne metode blev godkendt på baggrund af test af 163 forskellige stoffers giftighed på huden. Resultaterne viste, at hudmetoden ramte plet 8 ud af 10 gange. Til sammenligning rammer den kunstige lunge plet mere end 8 ud af 10 gange for de 21 imprægneringsprodukter, som er testet indtil videre.

- Der er derfor stadig en del arbejde tilbage med at teste den kunstige lunge, før vi kan ansøge om at få godkendt den som alternativ metode til at teste akut giftighed ved indånding, siger Jorid Birkelund Sørli.

Indtil da er der ikke andre muligheder end at udføre dyreforsøg, når producenter skal teste, om et kemisk stof er akut giftigt at indånde.

- Vi arbejder også videre med at undersøge, om metoden kan bruges til andre grupper af kemikalier end imprægneringsprodukter, som fx medicin, nanopartikler og kemikalier, som findes i arbejdsmiljøet, siger Jorid Birkelund Sørli.

Samarbejde

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem forskere fra

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling samt Giftlinjen på Bispebjerg Hospital
  • University of Hawaii at Manoa, Honolulu, USA.
 

Læs den videnskabelige artikel

Sørli JB, Huang Y, Da Silva E, Hansen JS, Zuo YY, Frederiksen M, Nørgaard AW, Ebbehøj NE, Larsen ST og Hougaard KS. Prediction of Acute Inhalation Toxicity Using in vitro Lung Surfactant Inhibition. ALTEX, 2017. [E-pub ahead of print]. DOI: 10.14573/altex.1705181

Artiklen er frit tilgængelig (Open access).

Læs mere om metoden

 

Yderligere oplysninger

Post doc Jorid Birkelund Sørli, NFA