Nye resultater fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016)

Oprettet den 18. maj 2018

Resultater fra den danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø – ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016) offentliggøres hermed. Dette er den tredje måling i en serie af målinger, som bliver gennemført hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen skal danne grundlag for forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Grafik: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 

Målinger af arbejdsmiljø og helbred

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ er den tredje måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 til 2020. Undersøgelsen foregår ved, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) hvert andet år stiller de samme spørgsmål til mindst 50.000 tilfældigt udvalgte beskæftigede. Resultaterne bruges til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske den fysiske og psykiske belastning for medarbejderne på de danske arbejdspladser. 

Tidsudviklingen i perioden 2012-2016

Resultaterne for 2016 er ligesom i 2012 og 2014 baseret på en stikprøve på mindst 50.000 beskæftigede i Danmark på mellem 18 og 64 år. Disse personer fik tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’. Spørgeskemaet indeholdt 164 spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. Hvert år har over 50 % valgt at deltage i undersøgelsen, dvs., næsten 100.000 personer har nu deltaget i undersøgelserne. NFA har analyseret svarene fra deltagere i 2016 og sammenlignet med svarene fra de personer, der deltog i 2012 og i 2014. 

Find en gennemgang af resultaterne fra AH2012 til AH2016

For alle de emner, der indgår i spørgeskemaerne, vises figurer med resultaterne for årene 2012, 2014 og 2016.

Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. For hvert emne er fremhævet de 5 jobgrupper, der ligger bedst og de 5 jobgrupper, der ligger dårligst.

Senere i 2017 offentliggøres de detaljerede resultater fordelt på køn, alder, jobgruppe og branchegruppe.

Fakta om undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har gennemført undersøgelsen.
  • Den indsamlede viden om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012-2020 vil blive brugt af myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og virksomheder til løbende at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.
  • Siden 1990 har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, analyseret danskernes arbejdsmiljø og helbred ved brug af spørgeskemaer.
  • Data kan bruges til at undersøge mange forskellige branchers eller jobgruppers arbejdsmiljø. 

Læs resultater fra AH2016

Yderligere oplysninger

Analysechef Elsa Bach, NFA