5 spørgsmål er nok til at vise en sammenhæng med risikoen for ulykker

Oprettet den 22. dec 2017 - Af Charlotte Aagaard Knudsen

Jo flere problemer med sikkerhedsklimaet en virksomhed har, jo større er risikoen for, at der sker en arbejdsulykke. Har man bare et problem, fordobler det risikoen for en ulykke, viser ny forskning.

5 spørgsmål er nok til at afgøre, om der er problemer med sikkerhedsklimaet på en virksomhed, og dermed også om der er større risiko for, at der rapporteres en ulykke med mere end en dags fravær.

Det viser en ny undersøgelse, hvor man har set på 5 spørgsmål blandt de 50, der indgår i NOSACQ-spørgeskemaet om sikkerhedsklima. NOSACQ-spørgeskemaet er et internationalt veletableret værktøj til at måle sikkerhedsklimaet, det vil sige medarbejdernes opfattelse af, hvordan organisationen håndterer sikkerheden.

De 5 udvalgte spørgsmål indgår i Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelsen (AH) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der er foretaget blandt 15.000 medarbejdere. Analysen viser en meget stærk sammenhæng mellem de 5 spørgsmål og risikoen for ulykker, baseret på medarbejdernes egne rapporteringer i AH.

- Det er velkendt, at der er en sammenhæng mellem et positivt sikkerhedsklima og risikoen for ulykker, men vi blev overraskede over, at det kunne koges ned til så få spørgsmål, og at sammenhængen var så stærk, fortæller Jeppe Ajslev, forsker ved NFA, som har stået for undersøgelsen.

Et problem fordobler risikoen for ulykker

Oplever en medarbejder et problem på bare en enkelt af de 5 faktorer, så fordobler det risikoen for ulykker, mens risikoen firedobles, hvis man oplever problemer på mindst 4 områder.

- Virksomheder kan derfor i princippet svare på disse 5 spørgsmål og få en ide om risikoen for, at der sker en ulykke, fortæller Jeppe Ajslev.

Undersøgelsen bygger videre på tidligere forskning, der har vist, at et godt sikkerhedsklima blandt virksomhedens ledere og medarbejdere er afgørende for at forebygge arbejdsulykker. Begrebet ’sikkerhedsklima’ henviser til medarbejdernes opfattelse af ledernes og kollegernes praktiske håndtering og prioritering af sikkerheden i dagligdagen.

Ledelsens engagement er afgørende

Den største enkeltfaktor for sikkerhedsklimaet er ledelsens engagement, både mellemledere og topledelse. Det viser både denne undersøgelse og tidligere forskning på området, fortæller Jeppe Ajslev.

- Ledelsen skal gå forrest og skabe et godt sikkerhedsklima ved i tale og handling at vise medarbejderne, hvordan virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen og ved at inddrage medarbejdere i beslutninger om sikkerhed.

Et andet vigtigt fund i studiet er, at unge mellem 18 og 24 år har næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at opleve problemer med sikkerhedsklimaet og dermed også dobbelt så stor risiko for ulykker i forhold til folk på 35-44 år. Brancherne transport, service, byggeri og fremstillingsvirksomhed er blandt de mest udsatte brancher, mens der er færrest ulykker inden for kontor og undervisning.

- Det er vigtig viden i forhold til at målrette forebyggelsesinitiativer til de rigtige medarbejdere og jobgrupper på arbejdsmarkedet, siger Jeppe Ajslev.

Fakta om undersøgelsen

De spørgsmål om sikkerhedsklima, der indgik i undersøgelsen var:

Er du enig eller uenig i følgende udsagn om sikkerhed på din arbejdsplads?

 1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet
 2. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
 3. Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed
 4. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram
 5. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde.

De 7 jobkategorier der blev undersøgt var: 

 1. Håndværk
 2. Sundheds- og omsorgsarbejde
 3. Transport/alenearbejde
 4. Fremstillingsarbejde
 5. Handel og service samt køkkenarbejde
 6. Militær og redningsarbejde
 7. Kontor og undervisning.

Læs forskningsartiklen

Ajslev J, Dastjerdi E L, Dyreborg J, Kines P, Jeschke K C, Sundstrup E, Jakobsen M D, Fallentin N, Andersen L L Safety climate and accidents at work: Cross-sectional study among 15,000 workers of the general working population, Safety Science Safety Science 91 (2017). DOI: 10.1016/j.ssci.2016.08.029.

Yderligere oplysninger

Jeppe Ajslev, post doc, NFA