Ældre på plejehjem

Ph.d-forsvar om styrkelse af arbejdspladsens forebyggelseskompetencer for at nedbringe smerter hos ansatte på plejecentre

- Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Foto: Colourbox

Hvordan styrker man de ansattes forebyggelseskompetencer, så indsatser til gavn for arbejdsmiljøet bliver implementeret og integreret i hverdagen? Og kan man registrere indsatsten i form af bl.a. færre smerter og lavere sygefravær? Det har Anne Konring Larsen undersøgt i sit ph.d-projekt, som hun forsvarer den 2. maj 2018 kl. 13-15.

Smerter i muskler og led er et udbredt problem i arbejdsmiljøet, især blandt folk med korte uddannelser og blandt folk i jobs med fysisk krævende arbejde. En stor del af de social- og sundhedsansatte rapporterer om smerter i NFA’s undersøgelser om danskernes arbejdsmiljø og helbred, og det har konsekvenser for både medarbejderen, arbejdspladsen og samfundet. Der er derfor brug for indsatser på arbejdspladserne, som kan hjælpe til at reducere medarbejdernes smerter og de konsekvenser som smerterne medfører.

Forebyggelseskompetencer på arbejdspladsen – eller på engelsk health literacy – handler om de grundlæggende forudsætninger i organisationen, som gør, at indsatser på arbejdspladsen kan implementeres og integreres i hverdagen med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet.

I det ph.d.-projekt, som Anne Konring Larsen skal forsvare, har hun undersøgt effekten af at styrke forebyggelseskompetencen på plejecentre med henblik på at reducere medarbejdernes smerter.

Formålet med projektet

Formålet med ph.d.-projektet var at designe og evaluere implementeringen af en indsats med henblik på at styrke forebyggelseskompetencerne samt evaluere effekten af indsatsen på:

  • medarbejdernes og arbejdspladsens forebyggelseskompetence
  • medarbejdernes smerter
  • hvor generet, medarbejderne er af smerter
  • sygefraværet på grund af smerter.

Vejledere

  • Associate professor Lau Caspar Thygesen, Syddansk Universitet, SDU (hovedvejleder).
  • Seniorforsker Marie Birk Jørgensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Bedømmere

  • Lektor Mette Stochkendahl, Syddansk Universitet, SDU (formand).
  • Professor Anthony D LaMontagne, Deakin University, Australien.
  • Seniorforsker Thomas Lund, Aarhus Universitet.

Tid og sted

Tid: Den 2. maj kl. 13-15.

Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.

Forsvaret foregår på engelsk. Interesserede er velkomne. Efter forsvaret er NFA vært ved en reception for inviterede deltagere og andre gæster.  Umiddelbart før forsvaret er det muligt at få en kopi af Anne Konring Larsens afhandling med titlen ”Organizing workplace health literacy to reduce pain among emploees in nursing homes”.

Yderligere oplysninger

Forskningschef Anne Cathrine Tjellesen, NFA