Glade medarbejdere i møde

Gode relationer mellem ledere og medarbejdere skaber positive resultater

- Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Thomas Tolstrup

Når ledere og medarbejdere har det godt med hinanden, får det betydning for både den enkelte medarbejder, teamet og organisationen og bidrager til positive resultater i virksomheden. Det viser en ny rapport om social kapital.

Moderne organisationer er komplekse og består af et netværk af dynamiske relationer og kommandoveje uden et tydeligt hierarki. I sådanne organisationer er ledere og medarbejdere blevet afhængige af hinanden på nye og andre måder end tidligere. Medarbejderne leder mere og mere sig selv, og der er et stigende pres på organisationerne om hele tiden at forandre og udvikle sig.

For mange ledere er det derfor svært at have et detaljeret kendskab til og fagligt indblik i medarbejdernes løsning af kerneopgaven. Ledere og medarbejdere bliver i stigende grad nødt til at finde nye måder at samarbejde på.

Det viser en ny forskningsrapport om forbindende social kapital fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har fokus på ressourcerne og samarbejdet i moderne leder-medarbejderrelationer. I rapporten sætter to forskere fokus på, hvad der karakteriserer relationerne mellem ledere og medarbejdere, hvordan man opbygger gode relationer af høj kvalitet, og hvad det betyder for virksomhedens resultater.

Relationer af høj kvalitet er afgørende

De to forskere har set på en lang række studier om sociale relationer mellem ledere og enkelt medarbejdere, grupper og organisationer. Studierne viser, at det er centralt for virksomhedens resultater og for at skabe et meningsfuldt arbejdsliv, at der er et gensidigt samarbejde af høj kvalitet mellem ledere og medarbejdere i nutidens virksomheder. Dette er en vigtig pointe, når vi skal forstå moderne medarbejdere og deres handlemåder:

-Der har nogle gange været en tendens til at forstå medarbejdere som mere passive modtagere af ledelse, men i denne rapport tager vi udgangspunkt i, at medarbejdere er mere aktive i relationen til lederen. Medarbejderne påvirker også lederen. Den viden kan vi bruge til at få ledere og medarbejdere til at samarbejde om at fremme de ledelsesmæssige handlinger, der er brug for i virksomheden i konkrete situationer, siger post.doc Malene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er hovedforfatter på rapporten.

Fire komponenter og refleksionsspørgsmål

Forskerne bag rapporten har via forskningslitteraturen udvalgt fire komponenter, som er centrale for den forbindende sociale kapital og de resultater som ledere og medarbejdere kan skabe i fællesskab (se faktaboksen). I rapporten gennemgår de gennemgår hver af de fire komponenter og stiller til sidst – med udgangspunkt i komponenterne – nogle centrale refleksionsspørgsmål til ledere og medarbejdere, som kan bruges på arbejdspladserne.

Malene Friis Andersen peger på, at rapporten måske kan udfordre virksomheder til at reflektere og udvikle sig:

-Det kan det være, at organisationer ved at læse og reflektere over den forbindende sociale kapital har lyst til at gentænke den traditionelle måde at udvikle og uddanne deres formelle ledere på. Man kan måske i højere grad overveje at samtænke udviklingen af medarbejdere og ledere, så der i højere grad sættes fokus på, hvilke handlinger, de hver især har brug for, hvis de vil forbedre den forbindende sociale kapital i virksomheden, siger Malene Friis Andersen.

Hvad er forbindende social kapital i rapporten? 

”De eksisterende og potentielle ressourcer, der findes i relationerne mellem medarbejdere og ledere på en arbejdsplads, og som sætter dem i stand til at foretage kollektive handlinger’.

Følgende fire komponenter er afgørende for den forbindende sociale kapital:

1. Kvalitet i relationerne.
2. Interaktionshandlinger, dvs. de mere konkrete handlinger, som ledere og medarbejdere foretager i den daglige opgaveløsning.
3. Fælles vision.
4. Organisatorisk tilhørsforhold.

 

Læs den nye rapport om social kapital

Malene Friis Andersen & Vilhelm Borg. Social kapital på arbejdspladsen, forbindende social kapital – Ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejderrelationer, rapport nr. 4. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Læs tidligere rapport om social kapital

Læs nyheden om rapport nr. 1, som udkom i slutningen af 2017: Social kapital er nødvendig på et komplekst arbejdsmarked.

Download rapport nr. 1: ’Borg V og Friis Andersen M. Social kapital på arbejdspladsen- En syntese af begrebet om social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 1, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 50 sider, 2017.

Læs mere om social kapital

Download BAR-Industris rapport: ’Social kapital – værdien af samarbejdsrelationer'. Udarbejdet for Industriens Branchearbejdsmiljøråd af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø. Stig Ingemann Sørensen, Vilhelm Borg, Katrine Nyholm Tingskov og Nanna Schacht. I-Bar. 55 sider. Juni 2016. 

Yderligere oplysninger

Postdoc Malene Friis Andersen, NFA.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00