Glade medarbejdere i sygehusafdelingen

Høj social kapital i afdelingen har en sammenhæng med lavere risiko for langvarigt sygefravær

Oprettet den 20. dec 2018 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Jo højere grad af social kapital i afdelingen, jo lavere risiko for langvarigt sygefravær. Det er resultatet i et nyt studie foretaget på en lang række arbejdspladser. Denne sammenhæng fandt man dog ikke i et tidligere lignende studie.

Samarbejdsrelationer, tillid og retfærdighed udgør kernen i den sociale kapital på arbejdspladsen i et nyt, stort studie. Disse tre centrale faktorer har forskerne målt på i en stor spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 30.000 offentligt ansatte i hovedstadsregionen fra april 2014 til marts 2015. Målet var i løbet af perioden at undersøge, om man kunne registrere en sammenhæng mellem graden af social kapital i arbejdet og langvarigt sygefravær på 29 dage eller derover. Et lavere sygefravær blev i studiet blev anset for at være et mål for bedre helbred og trivsel blandt de ansatte.

Jo højere social kapital, jo lavere sygefravær

Resultatet viste, at jo højere grad af social kapital, der var i de 2.182 arbejdsenheder eller afdelinger, som deltog i undersøgelsen, jo lavere var omfanget af det langvarige sygefravær blandt de 32.053 medarbejdere, der besvarede spørgeskemaet. Den største medarbejdergruppe var sygeplejersker og læger, mens der var færre servicemedarbejdere og teknikere i undersøgelsen.

Spørgeskemaet drejede sig både om samarbejdsrelationerne mellem medarbejdere på samme hierarkiske niveau og på tværs af magtrelationer, dvs. mellem medarbejdere og ledere. Derudover blev der spurgt om tillid og retfærdighed. Forskerne undersøgte det langvarige sygefravær i de tilgængelige registre.

Sådan var resultatet dog ikke i et andet studie om social kapital og sygefravær blandt ansatte i den private sektor. Her undersøgte forskerne den sociale kapital blandt 2.043 medarbejdere i 260 private virksomheder i Danmark. Og resultatet viser ingen en sammenhæng mellem højere social kapital og lavere risiko for langvarig sygefravær. 

Tilsvarende studier med væsentlige forskelle

De to studier har samme formål og næsten ensartede definitioner af social kapital, forklarer professor Reiner Rugulies fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har deltaget i begge undersøgelser på forskellig vis. Alligevel er der en væsentlig forskelle mellem de to studier, der  muligvis kan forklare de tilsyneladende modstridende resultater: 

-Forskerne bag studiet i de offentlige virksomheder har mere detaljerede målinger af den sociale kapital. For at forstå forskellen, skal man forestille sig, at forskerne bag studiet i den private sektor har målt den social kapital i hele virksomheden og sammenholdt det med den sociale kapital i de andre virksomheder. I studiet i den offentlige sektor har forskerne til gengæld målt social kapital i forskellige afdelinger på forskellige arbejdspladser og har sammenlignet graden af social kapital på tværs af afdelingerne i forhold til påvirkningen af sygefraværet, siger professor Reiner Rugulies.

En måling på afdelingsniveau giver, ifølge professoren, sandsynligvis et mere detaljeret billede end en måling på virksomhedsniveau. Derudover havde forskerne bag det store studie i den offentlige sektor målt både på tillid, retfærdighed og samarbejde mens man i studiet blandt de private virksomheder kun målte på tillid og retfærdighed, men ikke på samarbejdet.

Alt i alt giver det forskerne bag det store studie i den offentlige sektor den fordel, at de havde mulighed for at udregne gennemsnittet af den sociale kapital mere præcist, end forskerne bag det det mindre studie blandt de private virksomheder. Det kan også være en forklaring på forskellen i de fundne resultater.

Social kapital som positiv faktor i arbejdet – en definition

Social kapital defineres i dette studie som samarbejdsrelationer på kryds og tværs i organisationen – både mellem medarbejderne indbyrdes såvel som mellem ledere og medarbejdere i top og bund af organisationen i form af bl.a. tillid og retfærdighed.

Social kapital kan muligvis defineres som en positiv faktor i arbejdet og det er vigtigt. Stadigt flere interesserer sig for at finde frem til positive faktorer i arbejdet, der kan bidrage til at øge de ansattes helbred og trivsel, som supplement til det sædvanlige, men nødvendige fokus på hvordan man forebygger negative faktorer i arbejdet, som fx stress, smerter og farlige kemiske stoffer. Læs de videnskabelige artikler bag nyheden

Læs de videnskabelige artikler bag nyheden 

1. Török E, Clark AJ, Jensen JH, Lange T, Bonde JP Bjorner JB, Rugulies R, Hvidtfeldt UA, Hansen AAM, Ersbøll AK, Rod NH. Work-unit social capital and long-term sickness absence: a prospective cohort study of 32 053 hospital employees. Occup Environ Med 2018;0:1–7, http://doi:10.1136/oemed-2017-104954   

Dette studie er foretaget et samarbejde mellem:

  • Københavns Universitet
  • Københavns Stressforskningscenter
  • Bispebjerg Frederiksberg Universitetshospital
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen
  • Syddansk Universitet

2. Hansen A-SK, Madsen IEH, Thorsen SV, Melkevik O, Bjørner JB, Andersen I & Rugulies R. Does workplace social capital protect against long-term sickness absence? Linking workplace aggregated social capital to sickness absence registry data. Scandinavian Journal of Public Health, 2018;46(3):290-6. https://doi.org/10.1177/1403494817721672 

Dette studie er foretaget et samarbejde mellem: 

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Københavns Universitet
  • Optum, Lincoln, Rhode Island, USA.

Læs mere om social kapital og langvarigt sygefravær

Læs den tidligere nyhed 'Høj social kapital på arbejdet hænger sammen med lavere risiko for langvarigt sygefravær – men kun blandt ledere og højtuddannede'.

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA.

Temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen udsendt torsdag den 20. december2018.

Læs hele temanyhedsbrevet her