Stadig levende MRSA-bakterier i støv fra svinestalde efter 2 måneder

Oprettet den 20. feb 2018 - Af Jens Kristian Kisbye Dreyer - Foto: Colourbox

Halvdelen af de MRSA-bakterier, der er i støv fra svinestalde, dør i løbet af 5 dage. Efter 66-70 dage er 99,9 procent af bakterierne døde. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse, som forskere fra NFA har gennemført.

Den antibiotikaresistente MRSA-bakterie findes i knap 90 procent af alle danske svinebesætninger, og den lever længe i svinestaldens støv. Nogle MRSA-bakterier kan nemlig overleve i over 2 måneder i støvet. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Statens Serum Institut (SSI) har gennemført som de første i verden. 

Der er derfor god grund til at være påpasselig med hygiejnen, hvis man arbejder i eller kortvarigt besøger en svinestald. Det er nok svært helt at undgå at tage støv med MRSA-bakterier med ud fra stalden, vurderer seniorforsker Anne Mette Madsen fra NFA, men det gælder om at begrænse spredningen af smitte mest muligt. 

- Man bør derfor være meget grundig med hygiejnen. Støv sætter sig jo i tøj og hår, det sidder på værktøj og andre steder. Så selv om man kun er i en svinestald i kort tid – hvis man fx er håndværker på opgave – skal man tage sine forholdsregler, siger Anne Mette Madsen.

Halveringstid på 5 dage

I undersøgelsen opsamlede forskerne støv i seks danske svinestalde. Støvet tog de med hjem i laboratoriet, hvor det blev opbevaret ved stuetemperatur og løbende undersøgt for indholdet af MRSA. Resultaterne viser, at halveringstiden for MRSA var på 5 dage, og først efter 66-70 dage var 99,9 procent af bakterierne døde.

- Mønstret var det samme for alle seks svindestalde, så vi må antage, at det gælder i alle svinestalde, hvor der er MRSA, siger Anne Mette Madsen.

Siger ikke noget om overlevelse udendørs

Det er til gengæld ikke muligt ud fra denne undersøgelse at vurdere halveringstiden for MRSA-bakterier, der findes udendørs. Det skyldes blandt andet, at faktorer som UV-stråling, temperatur og fugtighed kan være meget anderledes udendørs, og det kan have stor betydning for bakteriernes mulighed for at overleve.

Baggrund for undersøgelsen

Arbejde med levende svin betragtes i dag som en vigtig risikofaktor for at blive smittet med husdyr-MRSA, der også kan inficere mennesker. MRSA udgør dermed et arbejdsmiljøproblem både for de ansatte, der dagligt arbejder i inficerede svinebesætninger, og for dyrlæger, håndværkere og andre, der besøger svinebesætninger i forbindelse med deres arbejde. Men også hos familiemedlemmer til svineavlere og andre, der ikke selv har været i kontakt med svin, har man fundet MRSA fra husdyr. 

MRSA er tidligere fundet i luften i svinestalde, og det er velkendt, at luften i svinestalde kan indeholde høje koncentrationer af støv. Men man har indtil nu ikke vidst, hvor længe MRSA-bakterier kan overleve i støv. Denne undersøgelse viser nu, at MRSA-bakterier kan overleve længe i støvet, og støvet kan derfor potentielt udgøre en smittevej, hvis det ’forlader’ stalden.

Samarbejde

Undersøgelsen af MRSA-bakteriers overlevelse er gennemført af forskere fra

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
  • Statens Serum Institut (SSI). 

Hvad er MRSA? 

  • MRSA (Methicilin Resistente Staphylococcus aureus) er en stafylokok-bakterie, der er resistent over for de gængse former for antibiotika. Infektioner med MRSA skal derfor behandles med andre typer af antibiotika, som kan være mindre effektive.
  • MRSA er især et problem for svækkede personer. På hospitaler kan bakterien forårsage infektioner i operationssår eller give blodforgiftninger, som er svære at behandle. Problemet med MRSA-smitte på hospitaler er særlig stort i udlandet, mens det gradvist falder i Danmark. Her er der til gengæld et stigende antal personer i samfundet generelt, som bærer MRSA-bakterier.
  • Husdyr-MRSA findes især i grise, men kan overføres til mennesker.

Viden og vejledning om MRSA

Hvis man arbejder med svin eller udfører arbejde, hvor man kan komme i kontakt med støv fra svin, er der råd og vejledning om hygiejne flere steder – blandt andet hos 

• Arbejdstilsynet 
• Fødevarestyrelsen 
• Statens Serum Institut 

Læs den videnskabelige artikel 

Feld L, Bay H, Angen Ø, Larsen AR og Madsen AM. Survival of LA-MRSA in Dust from Swine Farms. Annals of Work Exposures and Health, 2018. [Epub ahead of print]. doi: 10.1093/annweh/wxx108.

Artiklen er frit tilgængelig (Open access).

Læs eventuelt også

'Besøg i en svinestald giver kortvarig MRSA-forurening af næsen', nyhed offentliggjort på nfa.dk oktober 2017

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA