Vision Zero – en saltvandsindsprøjtning til arbejdsmiljøarbejdet

Oprettet den 22. mar 2018 - Af Charlotte Aagaard Knudsen - Foto: Colourbox

I disse år rammer en ny strømning de danske arbejdspladser. Navnet er Vision Zero, og målet er at skabe fornyet fælles engagement og forpligtelse blandt ledere og medarbejdere til at skabe et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Når kollegaen falder over en ledning eller bliver udsat for vold, er det ikke bare noget, arbejdsmiljøorganisationen skal fikse, når skaden er sket, fordi det nu engang er deres opgave. Alle på arbejdspladsen skal løbende have øje for arbejdsmiljøet og være med til at skabe og vedligeholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø handler nemlig om meget mere end overholdelse af regler. 

- Arbejdsmiljø skal ikke bare placeres i en sidevogn og være noget, enkelte ledere og medarbejdere taler om på møder i arbejdsmiljøorganisationen. Det skal være en naturlig del af arbejdet og indgå i alle arbejdsopgaver fra design, planlægning og budgettering til arbejdets udførsel. Og så er det vigtigt, at alle lige fra bestyrelsen og topledelsen til medarbejderne er med på vognen, uanset om det er en større eller mindre virksomhed, siger Pete Kines, seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs mere i nyheden ’Nul ulykker skal være en fælles vision’. 

Status på Vision Zero i Danmark anno 2018

Vision Zero har indtil videre kun været et lille bølgeskvulp i Danmark, men det er ved at brede sig, vurderer Pete Kines.

- Vi ser, at mange virksomheder har vist interesse for Vision Zero og er ved at undersøge, hvad de skal gøre for at komme i gang.

Og det kan forskning fra NFA blandt andet fortælle noget om. Forskere fra det europæiske samarbejde for arbejdsmiljøforskning (PEROSH) har kortlagt erfaringerne fra 27 virksomheder i Europa, der alle arbejder ud fra Vision Zero-tankegangen.

- Der var især fire punkter, som de 27 virksomheder havde fokus på - engagement, kultur, kommunikation og læring.

Video: Anne-Mette Holm, NFA

På vej mod et bredere perspektiv?

Pete Kines håber, at Vision Zero vil brede sig endnu mere, så det bliver et emne, man ikke bare tager op, når man taler i regi af arbejdsmiljøgrupperne, men at Vision Zero også bliver et fast emne i organisationernes drøftelser generelt på ledelses- såvel som medarbejderniveau, og som en integreret del af virksomhedens forretning og øvrige nulstrategier.

- Mange virksomheder har nulstrategier på flere områder, fra miljø og affald til mobning og sex chikane, og det giver helt klart mening også at inddrage en Vision Zero for ulykker og sikkerhed f.eks. i virksomhedens forretningsstrategi.

International Social Security Association (ISSA) har i efteråret 2017 lanceret en international Vision Zero-kampagne, der er baseret på et bredere syn på Vision Zero som både omfatter ulykker, sundhed og trivsel. 

Et nyt og anderledes tankesæt om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsatsen, der måske også kan inspirere os i Danmark? 

Læs mere

Læs NFA's temanyhedsbrev om Vision Zero udsendt den 22. marts 2018

NFA's temanyhedsbrev om Vision Zero udsendt den 22. marts 2018.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Pete Kines, NFA