Læs årets 10 temanyhedsbreve fra NFA

Oprettet den 19. dec 2019 - Foto: Getty Images

Med ønsket om en glædelig jul til alle vores læsere, har vi her samlet årets 10 temanyhedsbreve fra NFA. Her kan du blive opdateret med ny forskningsbaseret viden inden for en række udvalgte temaer.

Arbejdsmiljøet på regionale arbejdspladser
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i disse år en række projekter på de regionale arbejdspladser. I dette temanyhedsbrev kan man få et udpluk af de mest aktuelle.

Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet
Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet kan have mange positive effekter, men resultatet afhænger i høj grad af, hvordan og i hvilken sammenhæng det anvendes. I dette temanyhedsbrev formidler vi ny forskning på området.

Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Den hidtidige sundhedsfremme-indsats på arbejdspladserne har ikke haft den store effekt blandt kortuddannede med hårde fysiske jobs. Derfor diskuteres det netop nu, om det giver mening at integrere sundhed og arbejdsmiljø på nye måder på arbejdspladserne. I dette temanyhedsbrev ser vi på, hvad forskningen viser og giver nogle bud.

Dansk Center for Nanosikkerhed
Efter syv års målrettet forskning i sikker brug af nanomaterialer på danske arbejdspladser lukkede Dansk Center for Nanosikkerhed i august 2019. I dette temanyhedsbrev præsenterer NFA nogle af resultaterne.

Skiftearbejde, ulykker og helbred
Nye forskningsresultater underbygger og præciserer den viden, vi har om tilrettelæggelse af skiftearbejde og natarbejde. Resultaterne viser blandt andet, at tilrettelæggelse af især natarbejde har betydning for risikoen for ulykker og for komplikationer under graviditet.

Arbejdsmiljø og Helbred 2018
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har siden 2012 kortlagt danskernes arbejdsmiljø i en stor undersøgelse. Få et overblik over undersøgelsen og se, hvor du kan hente flere tal og fakta om danskernes arbejdsmiljø.

Partikler i arbejdsmiljøet
Indånding af små partikler i arbejdsmiljøet er farligere, end vi hidtil har troet, siger professorer på baggrund af nyere forskning. Flere undersøgte partikeltyper ser ud til at være lige så skadelige som de dieselpartikler, man allerede ved er kræftfremkaldende.

Arbejdsmiljø og fastholdelse af seniorer
De seneste år er der gennemført en række reformer, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Således forventes pensionsalderen i 2040 gradvist at være hævet til 70 år. Men der kan være store forskelle på, hvem der kan holde til det, og her spiller arbejdsmiljøet en vigtig rolle.

Mobning på arbejdspladsen
Mobning på arbejdspladsen har store konsekvenser og starter ofte som konflikter, der eskalerer. Men mobning skal ikke forebygges anderledes end andre psykosociale arbejdsmiljøproblemer, siger professor.

Forskningsbaserede værktøjer
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arbejder på at gøre arbejdsmiljøforskningen relevant for arbejdspladserne. En af måderne er at udvikle værktøjer og virkemidler, som arbejdspladserne selv kan bruge.