Danskere i København i solskin

Gå-hjem-møde om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Oprettet den 11. apr 2019 - Foto: Colourbox

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark er den største undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø, som gennemføres herhjemme. Kom og hør om resultaterne, de aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og -paradokser på et gå-hjem-møde den 9. maj 2019.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har for fjerde gang taget temperaturen på danskernes arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' er besvaret af knap 38.000 beskæftigede. Resultaterne af tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne bruges af myndigheder, forskere og arbejdsmiljøaktører til at følge udviklingen i arbejdsmiljøet og som grundlag for arbejdsmiljøindsatser.
 
På gå-hjem-mødet vil forsknings- og analysechef Peter Linde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), præsentere resultaterne fra undersøgelsen, og forskere fra NFA vil sætte fokus på aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og paradokser inden for hhv. det psykosociale område, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær.
 
Som deltager vil du få lejlighed til at drøfte, tendenser i danskernes arbejdsmiljø, samt muligheder og dilemmaer i brug og tolkning af undersøgelsens resultater.

Hvad er Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark?

Arbejdsmiljø og Helbred er den nationale undersøgelse af arbejdsforholdene på danske arbejdspladser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført undersøgelsen hvert andet år siden 2012. I hver runde har stikprøven bestået af mindst 50.000 lønmodtagere, og svarprocenterne har ligget på mindst 50 %. I 2018 var svarprocenten 60 %.

Foreløbigt program

15.00: Velkomst ved, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
15.10: Introduktion til undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark. Ved Forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA.
15.25: Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for det psykosociale området. 
15.45: Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for arbejdsulykker. 
Dialog og spørgsmål
16.00: Pause, networking, kaffe og kage.
16.15: Fagligt oplag af NFA-forsker inden for muskel- og skeletområdet
16.40: Debat mellem oplægsholdere og publikum.
16.55: Tak for i dag.

Tid, sted og tilmelding

  • Tid: torsdag den 09. maj 2019, kl. 15.00-17.00.
  • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
  • Tilmelding: Du kan tilmelde dig via denne elektroniske tilmeldingsblanket. På grund af et begrænset antal tilmeldinger og en del afbud i går og i dag må gå-hjem-mødet den 9. maj aflyses.

Læs mere om 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'

Yderligere oplysninger