Mentalt helbred på arbejdspladsen

Gå-hjem-møde om mental sundhed på arbejdspladsen

Oprettet den 3. maj 2019 - Foto: Thomas Tolstrup

Hvordan skaber vi bedre opmærksomhed om mental sundhed på arbejdspladsen og får fokus på de redskaber, der findes for at håndtere mentale sundhedsudfordringer? Det gives der på et gå-hjem-møde den 4. juni 2019 to forskellige bud på.

Psykiske trivsels- og helbredsproblemer er udbredte på danske arbejdspladser. Både ledere og medarbejdere har svært ved at tale om og håndtere problemerne, når kollegerne og arbejdspladsen er påvirket af det. På gå-hjem-mødet sætter forskere og andre fagfolk fokus på, hvordan vi skaber større opmærksomhed om mental sundhed på arbejdspladsen og om den viden og de redskaber, der findes til at håndtere de mentale sundhedsudfordringer.

Værktøjet Job & Sind

Job&Sind er et værktøj, som for nyligt er udviklet og offentliggjort af på NFA’s hjemmeside. Værktøjet kan bruges til at styrke arbejdspladsernes rummelighed og evne til at fastholde medarbejdere, der mistrives psykisk. Værktøjet består af 16 anbefalinger, der er baseret på kvalitetsvurderede, internationale retningslinjer og standarder. På gå-hjem-mødet gives en oversigt over Job&Sinds anbefalinger til, hvad der skal til for, at en arbejdsplads bliver god til at tage sig af medarbejdere, der mistrives. Bagefter er der mulighed for at drøfte anbefalingerne og stille spørgsmål til forskerene bag projektet.

Læs mere og find værktøjerne på

Partnerskabet Sammen om Mental Sundhed

Partnerskabet Sammen om Mental Sundhed formidler forskningsbaseret viden samt en række gratis værktøjer på en hjemmeside, som kan bruges, hvis man på arbejdspladsen ønsker at forebygge og håndtere mentale sundhedsproblemer og få viden om, hvad arbejdsplads, ledere, medarbejderrepræsentanter, kolleger og den enkelte medarbejder selv kan gøre. På gå-hjem-mødet gives en introduktion til, hvad hjemmesiden kan bruges til og til udvalgte værktøjer. Deltagerne får mulighed for selv at afprøve siden ud fra egne eksempler.

Læs mere og find værktøjerne på mentalsundhed.dk

Konkret case og støttemuligheder fra Velliv Foreningen

Programmet starter med en konkret case fra en arbejdsplads og afsluttes med et kort indlæg om en særlig mulighed for at søge støtte fra Velliv Foreningen til igangsættelse af forebyggende aktiviteter.

Foreløbigt program

  • Velkomst ved NFA kl. 15.00
  • Oplæg om en konkret case fra en arbejdsplads, som har arbejdet med at forbedre mentalt helbred
  • Oversigt over og drøftelse af anbefalingerne fra Job&Sind. Ved Jesper Kristensen, seniorforsker, NFA
  • Pause, networking, kaffe og kage
  • Introduktion til og afprøvning af Sammen om Mental Sundhed. Ved Stig Ingemann Sørensen, specialkonsulent, VFA og Christian Døsing Sørensen, projektkoordinator, Sekretariatet for Partnerskabet
  • Præsentation af mulighed for at ansøge om aktiviteter på Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 2019. Ved Lars Bærentzen, kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen
  • Tak for i dag kl. 17.00 

Tid, sted og tilmelding

Arrangementet foregår i et samarbejde mellem

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
  • Partnerskab for Mental Sundhed og Velliv Foreningen.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Ole H. Sørensen, NFA.