Mand der arbejder på bærbar computer

Gå-hjem-møde om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark

Oprettet den 20. aug 2019 - Foto: Getty Images

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark er den største undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø, som gennemføres herhjemme. Kom og hør om resultaterne, de aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og -paradokser på et gå-hjem-møde den 18. september 2019.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har for fjerde gang taget temperaturen på danskernes arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' er besvaret af knap 38.000 beskæftigede. Resultaterne af tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne bruges af myndigheder, forskere og arbejdsmiljøaktører til at følge udviklingen i arbejdsmiljøet og som grundlag for arbejdsmiljøindsatser.
 
På gå-hjem-mødet vil forsknings- og analysechef Peter Linde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), præsentere resultaterne fra undersøgelsen, og forskere fra NFA vil sætte fokus på aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og paradokser inden for hhv. det psykosociale område, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær. 
 
Som deltager vil du få lejlighed til at drøfte, tendenser i danskernes arbejdsmiljø, samt muligheder og dilemmaer i brug og tolkning af undersøgelsens resultater.  

Hvad er Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark?

Arbejdsmiljø og Helbred er den nationale undersøgelse af arbejdsforholdene på danske arbejdspladser. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført undersøgelsen hvert andet år siden 2012. I hver runde har stikprøven bestået af mindst 50.000 lønmodtagere, og svarprocenterne har ligget på mindst 50 %. I 2018 var svarprocenten 60 %.

Foreløbigt program

15.00   Velkomst ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
15.10   Introduktion til undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark. Ved Forsknings- og analysechef Peter Linde, NFA.
15.25   Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for det psykosociale området.
15.45   Fagligt oplæg ved NFA-forsker inden for arbejdsulykker.
             Dialog og spørgsmål 
16.00   Pause, networking, kaffe og kage.
16.15   Fagligt oplæg af NFA-forsker inden for muskel- og skeletområdet.
16.40   Dialog mellem oplægsholdere og publikum.
16.55   Tak for i dag.

Tid, sted og tilmelding

Læs mere om 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'

NFA’s hjemmeside om Arbejdsmiljø og Helbred og find visualiseringen af data.

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Stig I. Sørensen, VFA.