Mobning øger sygefraværet på hele arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 7. mar 2019 - Af Jens Kristian Kisbye Dreyer - Foto: Colourbox

Dansk forskning viser, at mobning ikke kun rammer den, der bliver mobbet. Hele arbejdspladsen har omkring 20 procents øget risiko for langtidssygefravær, hvis der foregår mobning.

Arbejdspladser, der oplever mobning, har øget risiko for langtidssygefravær i forhold til andre arbejdspladser. Det gælder vel at mærke også blandt de medarbejdere, der ikke er direkte udsat for mobningen.

Det viser en artikel af blandt andre Åse Marie Hansen, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og København Universitet, og som har skrevet en doktorafhandling om mobning på arbejdspladsen. Det er første gang, der er fundet en sammenhæng mellem mobning og øget risiko for langtidssygefravær for de ikke-mobbede.

- Vi ved ikke, hvorfor det er sådan. Vi kan blot konstatere, at en del af den øgede risiko for langtidssygefravær ikke kan forklares med andre af de sammenhænge, vi har undersøgt, siger Åse Marie Hansen.

Tidligere langtidssyge individer er således ikke medtaget i undersøgelsen, og man har også justeret for andre faktorer, der normalt indikerer et generelt dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, samt socioøkonomisk status.

Mobning på danske arbejdspladser

  • Ca. hver 10. dansker er udsat for mobning på arbejdspladsen.
  • Hver fjerde er vidne til mobning.

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred, 2018, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Over 7.000 medvirkede

Artiklen bygger på en stor spørgeskemaundersøgelse med over 7.000 beskæftigede danskere samt registerdata over deres langtidssygefravær på i alt 302 arbejdspladser.

Forskerne har i datamaterialet haft mulighed for at sammenholde den enkeltes besvarelse omkring mobning med fakta om respondenternes arbejdsplads, og forskerne har på denne måde kunnet følge de ikke-mobbedes sygefravær på arbejdspladser, hvor andre har følt sig mobbede. Og her har forskerne altså fundet en øget risiko for langtidssygefravær på 15-25 procent blandt de ikke-mobbede på arbejdspladser med mobning.

Dårlig stemning og manglende kommunikation

Mobning udløser kraftige stressreaktioner hos den, det går ud over, og det har i flere studier vist sig at have en række alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Det drejer sig bl.a. om øget risiko for depression, diabetes, angst, hjertekarsygdomme og muskel- og skeletbesvær.

Åse Marie Hansens undersøgelse alene kan ikke forklare, hvorfor der er en sammenhæng mellem sygefravær, og det at andre på ens arbejdsplads er udsat for mobning. Men et bud fra hendes side er, at det kan være, at arbejdspladsen over længere tid har haft en kultur præget af dårlig stemning og manglende kommunikation, der både kan udløse forskellige krænkende handlinger og egentlig mobning.

- Mobning er jo ikke noget, der opstår fra den ene dag til den anden. Der er oftest spændinger og andet i tiden op til. Jeg kan bl.a. se fra min øvrige forskning, at fx uklar rollefordeling på arbejdspladsen kan føre til mobning.

Denne uklarhed og anspændte stemning kan således have påvirket mange andre end den, der ender med at blive mobbet. Sammenhængen kan også være, at man som medarbejder er vidne til mobning og måske er bange for selv at blive mobbet.

Fakta om undersøgelsen

  • "Langtidssygefravær" er defineret som fravær på mere end 30 sammenhængende dage. Oplysningerne er hentet fra Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark (RSS). Alle danske virksomheder kan få godtgørelse for sygefravær for ansatte, der er sygefraværende mere end 30 dage, hvilket registreres i RSS.
  • "Mobning" er i undersøgelsen defineret således: ”Mobning finder sted, når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger eller adfærd på sit arbejde, som det er svært at forsvare sig imod.”
  • "Deltagerne i undersøgelsen" skulle svare på spørgsmålet: ”Er du blevet udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 6 måneder?” Med svarmulighederne: aldrig, af og til, månedligt, ugentligt eller dagligt.

Læs den videnskabelige artikel

Hansen AAM, Grynderup M, Bonde JP, Conway P, Garde AH, Kaerlev L, Kolstad HA, Mikkelsen S, Rugulies R, Thomsen J, Willert M, Høgh A. Does Workplace Bullying Affect Long-Term Sickness Absence Among Coworkers? J Occup Environ Med. 2018 Feb;60(2):132-137. doi: 10.1097/JOM.0000000000001209.

Yderligere oplysninger

Professor Åse Marie Hansen, KU og NFA.

Temanyhedsbrev om mobning på arbejdspladsen

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om mobning på arbejdspladsen udsendt torsdag den 7. marts 2019.
Læs hele temanyhedsbrevet her.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00