NFA lancerer nyt webpanel for arbejdsmiljøprofessionelle

Oprettet den 19. dec 2019 - Foto: Getty Images

For at styrke dialogen mellem forskere og arbejdsmiljøprofessionelle lancerer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) nu et webpanel.

Dialog mellem forskning og praksis er en forudsætning for, at resultater fra NFA’s forskning i arbejdsmiljø bliver relevante, anvendelige og bidrager aktivt til et bedre arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Derfor lancerer NFA nu et webpanel målrettet de arbejdsmiljøprofessionelle, som går i luften i januar 2020.

- Med webpanelet håber vi at kunne skabe et rum, hvor vi kan have en tæt og løbende dialog mellem forskere og praktikere om, hvordan viden bliver omsat og kan komme ud og skabe værdi og gøre en forskel til gavn for arbejdsmiljøet, siger direktør for NFA Steffen Bohni.

Anvendelig forskning med værdi for arbejdsmiljøet

Idéen med webpanelet er at styrke de arbejdsmiljøprofessionelle og deres rolle som bindeled mellem forskere og arbejdspladser – fra forskning til praksis og fra praksis til forskning. Medlemmerne af webpanelet vil derfor ikke blot blive præsenteret for færdigproduceret viden.

Vi vil i endnu højere grad invitere arbejdsmiljøprofessionelle til at komme med input til ny forskning og give feedback undervejs i forskningsprocessen. Så webpanelet skal være med til at sikre, at NFA’s forskning matcher og imødekommer de problematikker og behov for ny viden, som arbejdsmiljørådgiverne, og andre arbejdsmiljøprofessionelle mangler i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, siger Steffen Bohni.

Webpanelet skal fx komme med input til, hvordan NFA bedst kan formidle viden om arbejdsmiljø, så den kan implementeres i praksis og føre til konkret handling. Samtidig er det håbet, at medlemmerne vil opleve, at de får ny viden og inspiration og en ny mulighed for at komme i dialog med andre, der også har interesse for arbejdsmiljø.

Bliv medlem af webpanelet her

Yderligere oplysninger

Konstitueret chef for formidling og udvikling, Brian Knudsen, NFA