Ansatte udøver gymnastik

Ny årsberetning fra NFA

Oprettet den 5. jul 2019 - Af Katrine Nyholm Tingskov - Foto: Thomas Tolstrup


I 2018 opnåede NFA’s forskning en række vigtige resultater inden for sine mange forskningsområder. Se eksempler på den omfattende forsknings- og arbejdspladsrettet formidling i den netop offentliggjorte årsberetning.

Forskningsresultater

NFA har for nyligt offentliggjort sin årsberetning for 2018, der samler de vigtigste resultater, NFA’s forskning har opnået i løbet af 2018. Inden for det psykosociale arbejdsmiljø er der forsket i forebyggelse af vold, mobning, seksuel chikane samt  nye resultater i forskningen, der bl.a. sætter fokus på helbredspåvirkninger af lange arbejdstider og nattevagter.

På området om muskel-skeletbesvær er der bl.a. i samarbejdsprojektet SeniorArbejdsliv blevet fokuseret på seniorernes arbejdsmiljø. En række andre projekter har fremhævet betydningen af deltagerinvolvering i løsningen af arbejdsmiljøproblemer – fx for at få sundhedsmedarbejdere til at bruge hjælpemidler i det daglige arbejde og håndværkere til at fokusere på ulykkesforebyggelse.

Forskningen i ulykker og sikkerhedskultur resulterede bl.a. i ny viden om forebyggelse af alvorlige ulykker, samarbejde om sikkerhed, fremme af sikkerhedskultur, sikkerhedsklima samt unges arbejdsmiljø. Resultaterne kan således anvendes både af virksomhederne og af myndighederne.

På kemiområdet er der bl.a. udarbejdet grænseværdidokumenter for en række stoffer. Denne viden skal bruges i arbejdet med at fastsætte grænseværdier og udarbejde vejledninger i forhold til værnemidler.

En anden vigtig opgave var gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred´. Resultaterne af denne blev offentliggjort i slutningen af januar 2019.

Formidlingen 

Formidlingen har været højt oppe på dagsordenen i 2018. Blandt andet har Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA’s) lanceret en ny fælles hjemmeside sammen med Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljø i Danmark (amid.dk).  NFA’s hjemmeside, nfa.dk, er også blevet relanceret.  2018 blev også året, hvor NFA præsenterede et nyt koncept med temanyhedsbreve, der formidler sammenhængende forskning cirka en gang om måneden.

Læs hele årsberetningen for 2018 her