Ph.d.-forsvar om parametre, der påvirker modellering af spredningen af partikler i arbejdsmiljøet

Oprettet den 26. apr 2019 - Af Kirsten Rydahl

Ph.d.-studerende Alexander Christian Østerskov Jensen har testet mulige forbedringer samt hvilke parametre der er vigtige i multiboksmodeller, så de mere præcist afspejler koncentrationen og spredningen af nanopartikler i lokaler. Han forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 3. maj kl. 13.00 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ansatte risikerer i stigende grad at blive udsat for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet. Nanopartikler kan blive frigivet under produktion og ved bearbejdning af produkter og materialer (fx elektronik, vindmøllevinger, plastic og cement) eller nedrivning. Partiklerne kan udgøre en helbredsmæssig risiko for de ansatte. Modelværktøjer kan være en hjælp til at estimere medarbejdernes udsættelse på arbejdspladserne og vurdere hvilke beskyttende tiltag man bør tage i brug.

Optimale boksmodeller til risikovurdering

En såkaldt boksmodel er en af de mest anvendte metoder til at modellere koncentrationen af partikler i et lokale. I boksmodellen inddeles et lokale i en eller flere bokse og spredningen og koncentrationen af partiklerne i de forskellige bokse beskrives matematisk.
 
Ved en én-boks model vil koncentrationen af partiklerne fra en punktkilde være den samme i hele lokalet. Anvendes to eller flere bokse vil koncentrationen variere imellem de forskellige bokse afhængig af den matematiske model. Resultaterne fra boksmodellerne er naturligvis kun en tilnærmelse af virkeligheden. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvor gode boks-modellerne er til at estimere udsættelsen for nanopartikler i arbejdsmiljøet og hvilke faktorer der er kritiske for resultaterne.
 
Formålet med Alexander Christian Ørskov Jensens ph.d.-studie var derfor at
 • måle på partikler frigivet fra processer i arbejdsmiljøet
 • at optimere boksmodeller og deres parametre ved at undersøge den optimale måde at modellere spredningen af partikler i et lokale ved hjælp af en multiboksmodel
 • vurdere, om den øgede kompleksitet og det større antal bokse i modellen kan give en bedre vurdering af partikelspredningen i arbejdsmiljøet.
Alexander Christian Østerskov Jensen har gennemført sit ph.d.-projekt på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

 • Tid: Fredag den 3. maj 2019 kl 13:00
 • Sted: Auditoriet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.
Forsvaret foregår på engelsk. Interesserede er velkomne.

Bedømmere

 • Professor Matthew Johnson, ph.d., Københavns Universitet (formand)
 • Professor Tareq Hussein, Ph.D., University of Jordan, Jordan
 • Senior Staff Researcher María del Mar Viana Rodríguez, Ph.D., IDAEA–CSIC, Spain

Vejledere

 • Professor Ole John Nielsen, ph.d., Københavns Universitet (hovedvejleder)
 • Seniorforsker Antti Joonas Koivisto, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Professor Miikka Dal Maso, Ph.D., Tampere University, Finland
 • Ismo Kalevi Koponen, Ph.D., Force Technology

Ph.d.-afhandlingen

 • Jensen ACØ. Investigation of parameters influencing dispersion modelling in the occupational environment. PhD thesis, February 28, University of Copenhagen, 2019.
Afhandlingen bliver tilgængelig på Københavns Universitets bibliotek efter forsvaret.

Yderligere oplysninger