Temamøde om ultrafine partikler fra luftforurening i lufthavne og dieseldrevne togvogne

Oprettet den 3. sep 2019 - Af Kirsten Rydahl - Foto: GettyImages

Resultaterne fra to undersøgelser af luftforurening og de mulige helbredsmæssige risici ved den er emnet for dette temamøde. Konkret drejer det sig om luftforureningen på forpladsen i lufthavne og i togvogne drevet af ME diesellokomotiver. Mødet afholdes torsdag den 19. september kl. 10.00-11.30 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København.

Dieselpartikler er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af verdenssundhedsorganisationen WHO. Men hvad er de helbredsmæssige effekter af at blive udsat for partikler fra dieseldrevne tog? Og hvilke helbredsmæssige risici er der ved at blive udsat for ultrafine partikler fra flymotorer i arbejdsmiljøet?

Det har danske forskere undersøgt i to forskningsprojekter, som er gennemført i tæt samarbejde med to danske lufthavne og DSB. Konkret har forskerne

  • målt medarbejdernes udsættelse for partikler på forpladsen i en dansk lufthavn og i passagervogne i tog med dieseldrevet lokomotiv
  • undersøgt de mulige helbredsmæssige effekter af at indånde partiklerne i arbejdsmiljøet
  • ved biomonitering af testpersoner, efter at de har kørt i passagervogne med hhv. el- og dieseldrevne tog
  • ved at teste effekten af partikler fra flyudstødning i dyremodeller.

På dette temamøde vil forskerne præsentere resultaterne fra de to projekter.

Målgruppen er fagpersoner, men alle er velkomne

Alle interesserede er velkomne. Temamødet henvender sig dog især til medarbejdere fra relevante myndigheder, rådgivere, virksomheder og faglige organisationer, som emnet er relevant for.

Program for temamødet

10.00 Velkomst og kort intro
Ulla Vogel, professor på NFA, byder velkommen og giver en kort introduktion til de to forskningsprojekter og baggrunden for dem.

10.10 Partikler fra flymotorer ligner dieseludstødning
Katja Maria Bendtsen, post doc på NFA, præsenterer resultaterne fra undersøgelsen af udsættelse fra luftforurening på forpladsen i danske lufthavne og de eventuelle helbredsmæssige effekter af denne udsættelse.

10.25 Health effects after exposure to airpollution in dieseldriven trains
Maria Helena Guerra Andersen, post doc på NFA, præsenterer resultaterne fra undersøgelsen af udsættelse fra luftforurening i togvogne trukket af ME dieseltog og eldrevne tog og de eventuelle helbredsmæssige effekter af denne udsættelse.

10.40 To nye projekter om partikler i arbejdsmiljøet
Anne Thoustrup Saber, seniorforsker på NFA, præsenterer to nye projekter om udsættelse for partikler i arbejdsmiljøet, som NFA er med i:

  • Biobrand II, som skal undersøge, om  brandfolks udsættelse for sundhedsskadelige påvirkninger på jobbet og under uddannelse til røgdykker kan mindskes – ledes af NFA
  • Projektet ’Krom 6’, som skal afdække risikoen for udsættelse for krom 6 i arbejdsmiljøet, undersøge mulige helbredsmæssige effekter af en udsættelse og komme med anvisninger til at reducere udsættelsen – ledes af COWI.

11.00 Spørgsmål og diskussion

11.30 Tak for i dag

Tid, sted og tilmelding

  • Tid: Torsdag den 19. september 2019 kl. 10.00-11.30 
  • Sted: Auditoriet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
  • Tilmelding: Du kan tilmelde dig temamødet via dette link. Frist for tilmelding er tirsdag den 17. september 2019.

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA