Værktøjer om psykosocialt arbejdsmiljø

Oprettet den 7. feb 2019 - Af Charlotte Aagaard Knudsen - Foto: Istock

NFA har udviklet en række værktøjer, der kan bruges til at afdække, hvilke problemstillinger der er på arbejdspladsen inden for det psykosociale arbejdsmiljø, samt hvordan man kan arbejde systematisk med gode trivselsprocesser.

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Derfor kan  det være en god ide at tage temperaturen på arbejdspladsens arbejdsmiljø fx ved at sende et spørgeskema ud til medarbejderne, der kan afdække, hvor problemerne er. Derved har man et godt udgangspunkt for at tage hånd om problemerne.

NFA har udviklet konkrete værktøjer og spørgeskemaer, der kan hjælpe med dette.
 
Herunder er et udpluk af NFA’s værktøjer og indsatser inden for det psykosociale område.

Spørgeskema inden for psykosocialt arbejdsmiljø

Dansk psykosocial spørgeskema, DPQ, er et bredt funderet spørgeskema, der fokuserer på en bred vifte af temaer inden for det psykosociale arbejdsmiljø. Spørgeskemaet kan anvendes til at undersøge og teste en lang række forskellige teorier om samspillet mellem faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og relevante udfald, som fx trivsel, arbejdsevne, helbred og risiko for sygefravær.

Job&Sind

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Du kan finde inspiration og viden i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

SAM: Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne

SAM er en ny forskningsbaseret metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Man bliver guidet igennem forløbet via en pjece og en manual.

Kvikguide om det psykiske arbejdsmiljø

En kortfattet, elektronisk guide fra Videncenter for Arbejdsmiljø samler den bedste viden og en række værktøjer, der kan støtte arbejdspladserne i en systematisk indsats for en god trivselsproces.

Flere værktøjer

Forskningsbaserede værktøjer fra NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udvikler forskningsbaserede materialer og værktøjer til brug for arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser. Det kan for eksempel være spørgeskemaer, procesguider og manualer.

Temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer udsendt torsdag den 7. februar 2019.
Læs hele temanyhedsbrevet her.