Byggearbejde er hårdt for kroppen

Oprettet den 28. dec 2020

Arbejdet i bygge- og anlægsbranchen er præget af hårdt fysisk arbejde, flere tunge løft og flere ulykker sammenlignet med andre brancher. Til gengæld har medarbejderne ifølge dem selv et bedre mentalt helbred end gennemsnittet.

Nedenfor vises, hvordan medarbejdere fra bygge- og anlægsbranchen sammenlignet med andre brancher rapporterede om deres eget arbejdsmiljø i 2018, da Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsendte spørgeskemaet Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018 til 50.000 beskæftigede i Danmark.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at de i bygge- og anlægsbranchen især skiller sig ud fra gennemsnittet for alle brancher i forhold til antal ulykker, belastende arbejdsstillinger og fysisk hårdt arbejde.

Du kan finde endnu flere tal på Arbejdstilsynets hjemmeside under 'Tal og fakta om arbejdsmiljøet'.

AH-tal

AH-tal er data indsamlet fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred (AH). AH-tal indsamles hvert andet år. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført AH-undersøgelser i henholdsvis 2012, 2014, 2016 og 2018.

Grafik, der viser, hvad beskæftigede inden for fire jobgrupper i gennemsnit har svaret på spørgsmålet: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en arbejdsulykke, der medførte mere end en dags sygefravær? 12,4 procent af de beskæftigede inden for 'Opførelse og nedrivning af byggeri' svarer, at de har været uden for mindst 1 ulykke, mens tallet er 4,0 for 'Kontor'. Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'. Spørgsmål: Har du indenfor de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere end én dags fravær? Figuren viser, hvor stor en procentdel af deltagerne i undersøgelsen inden for de nævnte brancher, der har været udsat for mindst én arbejdsulykke.

Belastende arbejdsstillinger

Grafik, der viser, hvad beskæftigede inden for fire jobgrupper i gennemsnit har svaret på spørgsmålet: Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder? Figuren viser, hvor stor en procentdel af deltagerne i undersøgelsen inden for 4 brancher, som svarer, at de ligger på knæ eller sidder på hug mindst en fjerdedel af arbejdstiden. Højeste og laveste procentdel var 66,5 og 5,6 for beskæftigede inden for hhv. 'Færdiggørelse af byggeri' og 'Kontor'. Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'.  Spørgsmål: Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder? Figuren viser, hvor stor en procentdel af deltagerne i undersøgelsen inden for de nævnte brancher, som svarer, at de ligger på knæ eller sidder på hug mindst en fjerdedel af arbejdstiden. 

Fysisk hårdt arbejde

Grafik, der viser, hvad beskæftigede inden for fire jobgrupper i gennemsnit har svaret på spørgsmålet: Hvor fysisk hårdt oplever du normalt dit nuværende arbejde? De svarede på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ikke hårdt og 10 er maksimalt hårdt. Højeste og laveste score var 5,8 og 1,6 for beskæftigede inden for hhv. 'Opførelse og nedrivning af byggeri' og 'Kontor' Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'.  Spørgsmål: Hvor fysisk hårdt oplever du normalt dit nuværende arbejde? Figuren viser, hvad deltagerne i undersøgelsen i gennemsnit har svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ikke hårdt og 10 er maksimalt hårdt.

Mental sundhed

Grafik, der viser den samlede score for ’Mental sundhed’ for fire jobgrupper. Scoren er beregnet som et gennemsnit af svarene på 4 spørgsmål. Jo højere score, desto bedre mental sundhed. Højeste og laveste score var 82,1 og 78,7 for beskæftigede inden for hhv. 'Færdiggørelse af byggeri' og 'Daginstitutioner' Tallene stammer fra undersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred 2018'.  Samlet score for mental sundhed. Scoren er beregnet som et gennemsnit af 4 spørgsmål. Jo højre score, desto højere mental sundhed. Deltagerne fra de nævnte brancher har svaret på spørgsmål om, hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger de henholdsvis har været meget nervøse, har været så langt nede, at intet kunne opmuntre dem, har følt sig rolig og afslappet og har du følt sig trist til mode.

 

Læs hele temanyhedsbrevet om nyere forskning om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen