Forskning om arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 22. jun 2020

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i en årrække forsket i arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker. I dette temanyhedsbrev kan man få et lille udpluk af aktuelle projekter, der giver redskaber til at arbejde med arbejdsmiljøet i hverdagen blandt pædagoger, lærere og sosu’er.

Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, der løfter og bærer på de små og, som oplever, at de har for lidt tid til omsorg, skolelærere, der står alene med klasser med mange forskellige børn med forskellige behov og adfærd samt ansatte i ældreplejen, der skal tage sig af og skabe kontakt med ældre med demenssygdomme.

Arbejdet med mennesker alle steder og herunder i kommunalt regi er og har altid været udfordrende, og det stiller ofte store krav til medarbejderne, fysisk og mentalt. Samtidigt er arbejdet også ofte meningsfuldt og tilfredsstillende, hvis relationerne og arbejdsmiljøet er i orden. Det viser tidligere forskning, og det viser tal fra NFA’s spørgeskemaundersøgelser Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (se grafikkerne for de tre jobgrupper, sosu’er, pædagoger og lærere her i temanyhedsbrevet).

I dette temanyhedsbrev er der fokus på, hvad NFA’s forskning om arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker, handler om og kan bruges til. Fokus er på projekter, der handler om medarbejdere i vuggestuer, børnehaver, skoler og ældrepleje. Flere projekter undersøger arbejdsmiljøet på nye måder, og i nogle tilfælde er der i projekterne anvendt helt nye metoder, som ikke er brugt før.

Hvad viser forskningen, hvad kan der gøres og, hvad kan den bruges til

En artikel handler om et projekt, hvor 20 ugers fokus på både det fysiske arbejdsmiljø og den pædagogiske faglighed i 16 vuggestuer i Københavns Kommune gav en nedgang i det sygefravær, der skyldes smerter i muskler og led. Forskningsprojektet, som NFA har gennemført i samarbejde med Arbejdsmiljø København og 16 vuggestuer i Københavns Kommune, er unikt på internationalt plan.

En anden artikel handler om et igangværende projekt, hvor idéen, som også er unik, er at pædagogerne skal være aktive rollemodeller for børnehavebørn i daglige fysiske legeaktiviteter, så de får pulsen op og bidrager til bedre fysisk sundhed og dermed et sundhedsfremmende arbejdsmiljø. Det er et forskningsprojekt, der blev afprøvet i en række børnehaver i kommuner i hovedstadsområdet, og som blev gennemført ud fra det nye Guldlok-princip, der er udviklet i samarbejde mellem en NFA-professor og to internationalt anerkendte professorer fra hhv. Australien og Sverige. Også dette projekt foregår i samarbejde med Arbejdsmiljø København og har sin forankring i praksis.

Derudover er der to artikler om forebyggelse af vold i dels skolen og dels i ældreplejen. Vold er desværre et velkendt fænomen på arbejdspladser, der har med mennesker at gøre. Men der har alligevel manglet dokumenteret viden om, hvad præcist problemerne er, og hvad der er den bedste måde at forebygge på. NFA har derfor været involveret i flere projekter ude på arbejdspladserne, hvor der er afprøvet nye metoder og indsamlet viden. Resultaterne herfra har blandt andet været drøftet blandt en række interessenter på folkeskoleområdet, og de bruges af Sundhedsstyrelsen i deres videre arbejde med at udarbejde konkrete anbefalinger til voldsforebyggelse i ældreplejen. 

Ligeledes har NFA sammen med blandt andre Rambøll udarbejdet inspirationsmateriale om konflikter og konflikthåndtering, som nu også ligger tilgængeligt og kan bruges af alle.

Endelig kan man i den sidste del af dette temanyhedsbrev finde forskellige små artikler om bl.a. projekter på forskellige niveauer i ældreplejen samt værktøjer til brug i arbejdsmiljøet, der har med mennesker at gøre. Det viser, hvad NFA tidligere har produceret af konkrete videoer, værktøjer og spørgeskemaer, som kan bruges konkret i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet på de kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker.

Til allersidst er der henvisning til to tidligere artikler om mikroorganismer i arbejdsmiljøet.

God fornøjelse!

BFA Velfærd og Offentlig administration anvender NFA’s viden i praksis

BFA-Velfærd og Offentlig Administration har i mange år brugt NFA’s forskningsviden bredt i deres arbejdsmiljøarbejde. 

- Generelt orienterer vi os bredt i forskningsverdenen og ser, om der er noget, vi kan lade os inspirere af eller indarbejde i de værktøjer, vi udarbejder. Hvad angår NFA har der været tradition for, at vores konsulenter har deltaget i følgegrupper til forskningsprojekter og fået inspiration fra NFA, og omvendt har vi selv kunnet inspirere forskerne med vores erfaringer fra praksis. I de senere år har vi også deltaget i netværksmøder, og det var været godt med disse uformelle møder, hvor vi har drøftet den aktuelle forskning og givet feedback på resultaterne, siger sekretariatschef Peter Klingenberg fra BFA Velfærd.

Et konkret eksempel på anvendelse af NFA’s viden er en forflytnings-podcast-serie, der er baseret på en kortlægning af akut fysisk overbelastning blandt personale, der har med ældre og syge at gøre. Projektet var bestilt og betalt af BFA velfærd og Offentlig administration

- Kortlægningen viste nogle områder, som blev identificerede som problemområder, fx ledelsesperspektivet og oplæring og instruktion. Dem fik vi arbejdspladsernes perspektiv på, og vi fik produceret en pod cast, som vi har fået gode tilbagemeldinger på, siger Peter Klingenberg.

Find pod cast-serien på BFA Velfærds hjemmeside.

Find andre konkrete redskaber baseret på NFA’s forskning, viden eller data:

Læs hele NFA's temanyhedsbrev om forskning i arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser, der arbejder med mennesker.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00