Evaluering af NFA’s forskning og formidling

Oprettet den 2. okt 2020

I efteråret 2020 gennemføres en international evaluering af NFA’s videnskabelige kvalitet og den samfundsmæssige værdi af forskning og viden fra NFA i perioden 2014-2018.

NFA gennemfører ca. hvert 4. år en uafhængig evaluering af forskningscentrets forskning, formidling og uddannelse. I efteråret 2020 gennemføres en evaluering af NFA, der omfatter perioden 2014-2018. I modsætning til tidligere er den opdelt i en evaluering af den videnskabelige kvalitet og den samfundsmæssige værdi. 

Den videnskabelige evaluering gennemføres af et internationalt sammensat panel af evaluatorer med professor Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab i spidsen. 

Evalueringen af den samfundsmæssige værdi af forskning og viden fra NFA gennemføres af konsulenthuset PWC. Formålet er at belyse, i hvilken grad NFA’s forskning og formidling vurderes at være relevant og anvendelig for modtagerne, samt i hvilken grad forskningen og formidlingen anvendes i praksis. I den forbindelse udsendes et spørgeskema, der henvender sig til chefer, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR-chef/partner og øvrige medarbejdere. 

Det vil tage ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet, og det skal besvares senest d. 23/10 2020.  
Gå til spørgeskema

Instrument til måling af samfundsmæssig impact 
Sideløbende med den internationale evaluering af NFA, som udføres af eksterne evaluatorer, har NFA udviklet et instrument, der kan måle og dokumentere anvendelsen af NFA’s forskning. I den forbindelse udsendes der et spørgeskema ultimo oktober, der primært henvender sig til brobyggere, arbejdsmiljørådgivere og konsulenter med henblik på at dokumentere, hvordan viden udbredes, omsættes og anvendes.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte ansvarlig partner Mette Lindgaard mette.lindgaard@pwc.com eller projektleder Stinne Tangsig stinne.tangsig@pwc.com.