NFA etablerer Arbejdsmiljøøkonomi som nyt forskningsområde

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 12. okt 2020 - Foto: Getty Images

Arbejdsmiljøøkonomi bliver et nyt forskningsområde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fra 2022. Området skal tilvejebringe et evidensbaseret beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

I forbindelse med indgåelsen af en aftale om ret til tidlig pension den 10. oktober 2020 blev der afsat 24 mio. kr. over fire år til at etablere en forskningsenhed i arbejdsmiljøøkonomi på Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Det overordnede formål med udviklingen af det nye forskningsområde i arbejdsmiljøøkonomi er at belyse de økonomiske effekter for samfundet, brancherne og de enkelte virksomheder af de arbejdsmiljøindsatser, som bliver gennemført.

Direktør Steffen Bohni fra NFA glæder sig over bevillingen og til at komme i gang.

- Det er en ny og spændende opgave for os. Der er et kæmpe potentiale i at kombinere økonomisk forskning med vores øvrige forskningsområder.

Den nye enhed skal producere forskning, der tilvejebringer et evidensbaseret grundlag for at tage beslutninger om fremtidige investeringer i arbejdsmiljøindsatser både på policy-, branche- og virksomhedsniveau. Den type viden har vi ikke nok af i dag.

Som det første skal den nye arbejdsmiljøøkonomisk forskningsenhed udvikle de metoder, der dels kan anvendes til økonomiske evalueringer generelt og dels kan anvendes til udvikling af skræddersyede investeringsmodeller for fx virksomheder og brancher.

Klar fra dag 1

Bevillingen er fordelt med 6 mio. kr. årligt i årene 2022 til 2025.

- Vi vil være klar fra dag 1. Nu kaster vi os med ildhu over planlægningen. En central opgave bliver at rekruttere de rette profiler. I alt skal vi rekruttere seks økonomer, som har de helt rigtige kompetencer til at løse opgaven.

Læs  ’Aftale om en ny ret til tidlig pension’.

Yderligere oplysninger

Direktør Steffen Bohni Direktør Steffen Bohni


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00