NFA’s webpanel er kommet godt fra start

Oprettet den 14. feb 2020 - Foto: Getty Images

NFA’s nye webpanel gik i luften den 22. januar med ambitionen om at styrke dialogen mellem forskning og praksis. De første erfaringer viser, at interessen for at deltage er stor.

Mere end 250 arbejdsmiljøprofessionelle har meldt sig til NFA’s nye webpanel i løbet af den første måned. Formålet med panelet er at skabe en platform, der kan fremme dialogen mellem forskere og de arbejdsmiljøprofessionelle, der skal bruge forskningen i praksis.

 - Vi har fat i et pænt udsnit af de arbejdsmiljøprofessionelle - forstået som personer der helt eller delvist arbejder med arbejdsmiljø både i den private og offentlige sektor. Men vi vil gerne have endnu flere med, siger souschef Brian Knudsen, der er daglig leder af NFA’s kommunikationsteam.

Webpanelet er er et led i NFA’s strategi, hvor der er fokus på at styrke relevans, anvendelse og samfundsmæssig impact. 

- Vores tanke med panelet er, at de arbejdsmiljøprofessionelle kan byde ind med deres erfaringer fra praksis, og at forskerne kan få input til forskningen, og hvad der skal til for at få den i spil, siger han. Med panelet vil vi også gerne understøtte erfaringsudveksling på kryds og tværs mellem deltagerne, og det giver den store interesse vi allerede nu har set gode muligheder for, siger han.

En platform for dialog i udvikling

Flere af deltagerne i panelet giver udtryk for, at de hilser muligheden for at komme tættere i dialog med forskere velkommen.

Eksempelvis skriver en af deltagerne: ”Jeg har nu arbejdet med arbejdsmiljø i 34 år og har længe savnet kommunikationen med forskningsverdenen (ud over formidlingsmøderne mv.). Jeg glæder mig til at blive klædt bedre på i mit virke som konsulent, samt til at “hviske jer i ørerne”, hvor vi praktikere mangler noget forskningsbaseret viden”

I den kommende tid skal panelet udvikles yderligere i samspil med brugerne.

 - Vi vil afprøve nogle forskellige måder at udveksle erfaringer på. Vi håber dermed, at panelet bliver en inspirerende platform, hvor forskere og praktikere kan mødes og diskutere, hvordan forskningen og forskningsformidlingen kan anvendes og bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø, fortæller Brian Knudsen.

Bliv medlem af webpanelet