Arbejde med vinkelsliber. Foto: Getty Images

Ny viden fra NFA i 2019

Oprettet den 5. feb 2020 - Foto: Getty Images

Rapporten ’Ny viden 2019’ præsenterer et udsnit af væsentlige resultater fra NFA’s forskning i 2019.

’Ny viden 2019’ er målrettet myndigheder, interessenter, arbejdsmiljøprofessionelle og forskere. 

Målet er, at rapporten både kan give et overblik over væsentlige resultater fra NFA’s forskning og inspiration til, hvordan de kan anvendes. Rapporten giver derfor også forskernes bud på, hvad resultaterne kan betyde for praksis på arbejdsmiljøområdet.

Man kan med fordel supplere oversigten over forskningsresultater med information fra NFA’s hjemmeside, nfa.dk.

Resultaterne er fremkommet i samarbejde med danske og udenlandske forskere og med virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark, og er omtalt i knap 200 videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter.

Læs rapporten