Ph.d.-forsvar om karakterisering af støv med mikroorganismer fra svinestalde

Oprettet den 3. nov 2020

Hvordan kan man bedst karakterisere bakterier og svampe i støv fra svinestalde? Det har ph.d.-studerende John Kerr White undersøgt i sit studie, som han forsvarer mandag den 9. november 2020. Forsvaret foregår online via Zoom.

Personer, der arbejder i svinestalde, bliver udsat for høje koncentrationer af bakterier, svampe og endotoksin, som kan påvirke deres helbred. Det viser tidligere studier, som har målt koncentrationen af støv og endotoksiner i luften i svinestalde og medarbejderes udsættelse for specifikke arter af bakterier eller svampe, som er kendte for bl.a. at kunne påvirke luftvejene. Man risikerer imidlertid at overse andre arter af mikroorganismer, der kan påvirke helbredet eller er resistente over for fungicider. Derfor kan det være relevant at inddrage flere metoder som grundlag for at risikovurdere medarbejderes udsættelse for luftbårne mikroorganismer i svinestalde.

Ph.d.-projektets formål

Det overordnede formål med John Kerr Whites ph.d.-projekt var at undersøge parametre, som kan bruges til udvikling af metoder til at risikovurdere udsættelsen for mikroorganismer i luften i svinestalde. Han har derfor undersøgt en bakteries evne til at danne såkaldt biofilm (’plak’), resistens for fungicider samt bakterier og svampes levedygtighed.

Resultater

Resultaterne fra studiet viser, at

  • svinebedrifter har hver deres unikke bakterielle samfund. Det indikerer, at strategier for at mindske medarbejdernes udsættelse for bestemte bakterier ikke nødvendigvis kan overføres fra den ene bedrift til den anden
  • bakterien Staphylococcus aureus overlever bedre og danner mere biofilm, hvis der er støv til stede, når den hvirvles op i luften
  • Staphylococcus aureus kan desuden være levedygtige men ikke dyrkbar, efter at have været hvirvlet op i luften, hvilket traditionelle metoder ikke vil detektere
  • der findes forskellige arter af Aspergillus-svampe, der er resistente over for fungicider, i støv fra en svinestald.

John Kerr White har gennemført sit ph.d.-projekt ved Aalborg Universitet (AAU) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Tid og Sted for ph.d.-forsvaret

Bedømmelseskomité

  • Lektor Mette Lübeck, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet (formand for bedømmelseskomitéen)
  • Senior Researcher Dr. Anne Oppliger Goudet, Department of Occupational and Environmental Health Unisanté, Switzerland
  • Dr. Philippe Duquenne, Department of Process Engineering, Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases, France.

Vejledere

  • Professor MSO Jeppe Lund Nielsen, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet
  • Seniorforsker Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs afhandlingen

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA