Ph.d.-forsvar om kortuddannede medarbejderes fysiske krav i arbejdet og adfærd i fritiden

Oprettet den 23. okt 2020 - Foto: GettyImages

Er høje fysiske krav i arbejdet en barriere for, at kortuddannede medarbejdere får en fysisk aktiv fritid? Det har Charlotte Lund Rasmussen undersøgt i sin ph.d.-afhandling, som hun forsvarer fredag den 6. november 2020 kl. 10. Forsvaret foregår online via Zoom.

Medarbejdere med høje fysiske krav i arbejdet har behov for at være fysisk aktive i fritiden for at opretholde et godt helbred gennem et langt arbejdsliv. Men mange personer med fysisk krævende arbejde er fysisk inaktive i fritiden viser forskningen. Det skyldes muligvis, at fysisk hårdt arbejde belaster bevægeapparatet og kredsløbet og trætter medarbejderne, så det begrænser deres lyst og muligheder for, at være fysisk aktive i fritiden. Om det er tilfældet, er ikke undersøgt tilstrækkeligt.

Ph.d.-projektets formål

Det overordnede formål med Charlotte Lund Rasmussens ph.d.-projekt var at undersøge, om høje fysiske krav i arbejdet har betydning for, hvor stor en del af deres fritid kortuddannede jobgrupper henholdsvis sidder og er fysisk aktive.

Ph.d.-projektet er baseret på data fra to danske kohorter DPhacto og NOMAD som omfatter data fra 1.207 medarbejdere med kort uddannelse fra 22 danske virksomheder.

Resultaterne viser, at stående arbejdstid kan forhindre, at kortuddannede er fysisk aktive i deres fritid. Derudover tyder resultaterne på, at arbejde med høj relativ puls og gående arbejde kan være en barriere for, at kortuddannede kvinder er fysisk aktive i fritiden. Modsat er der ingen sammenhæng mellem høj relativ puls hos mænd og deres fritidsadfærd, mens der er en positiv sammenhæng mellem den tid, mænd bruger på fysisk aktivitet af højere intensitet på arbejdet og i fritiden. Dette indikerer, at nogle fysiske aktiviteter på arbejdet ikke forhindrer kortuddannede voksne i at have en fysisk aktiv fritid.

Post.doc. Charlotte Lund Rasmussen har gennemført sit ph.d.-projekt ved Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

Bedømmelseskomité

  • Lektor Mette Aadahl, Ph.d., (formand for bedømmelseskomitéen og moderator af forsvaret), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
  • Lektor Željko Pedišić, PhD, Institute for Health and Sport, Victoria University, Melbourne, Australien
  • Lektor Jasper Schipperijn, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledere

  • Lektor Kirsten Nabe-Nielsen, Ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
  • Professor Andreas Holterman, Ph.d., NFA
  • Seniorforsker Nidhi Gupta, Ph.d., NFA
  • Marie Birk Jørgensen, Ph.d., Leder for rådgivning af ergonomisk og teknisk arbejdsmiljø, Arbejdsmiljø København.

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (#20175100213).

Læs mere

Du kan få en kopi af afhandlingen ved henvendelse til Charlotte Lund Rasmussen, clr@nfa.dk.

Yderligere oplysninger

PostDoc Charlotte Lund Rasmussen, NFA