Ph.d.-forsvar om sammenhængen mellem udsættelse for insektgifte, blodsukkerniveau og lungefunktion

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2. jun 2020 - Foto: GettyImages

Øger udsættelse for insektgifte risikoen for at udvikle diabetes og nedsat lungefunktion? Det har Martin Rune Hassan Hansen undersøgt i sit ph.d.-studie ved Aarhus Universitet. Han forsvarer sin afhandling den 16. juni kl. 14.00.

Flere epidemiologiske studier har vist, at udsættelse for visse pesticider øget risikoen for at udvikle diabetes mellitus og få nedsat lungefunktion. Mange af dem er dog tværsnitsstudier, som ikke har taget tilstrækkelig højde for andre faktorer, der kan påvirke risikoen for diabetes og nedsat lungefunktion.

Formålet med Martin Rune Hassan Hansens ph.d.-studie var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for insektgifte, der hæmmer enzymet acetylkolinesterase (organofosfater og karbamater), og hhv. niveauet af blodsukker og lungernes funktion i et stærkt studiedesign, som også tager højde for andre risikofaktorer.

Data til studiet er indsamlet gennem et projekt om diabetes i Nepal og et studie blandt 364 lokale småbønder i Uganda.

Nedsat lungefunktion

Studiet kunne ikke påvise en sammenhæng mellem udsættelse for insektgifte, der hæmmer acetylkolinesterase, og udvikling af diabetes men påviste en statistisk signifikant sammenhæng i forhold til nedsat lungefunktion hos småbønderne fra Uganda. Udsættelse for denne type af insektgifte bør derfor begrænses mest muligt.

Tid og sted

  • Tid: Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 14.00 
  • Sted: Samfundsmedicinsk Auditorium, Bygning 1162, rum 101, Bartholins Allé 4, DK-8000 Aarhus C

Efter forsvaret afholder Institut for Folkesundhed en lille reception i nærheden af auditoriet.

Grundet situationen omkring COVID-19 er der risiko for, at forsvaret skal holdes online. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig både til ph.d-forsvaret og den efterfølgende reception. Det kan man gøre ved at sende en mail til Vibeke H. Gutzke på vhgu@ph.au.dk.

Interesserede kan få afhandlingen elektronisk som PDF ved at sende en mail til graduateschoolhealth@au.dk.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Karin Biering, ph.d. (formand for bedømmelsesudvalget og moderator for forsvaret), Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet i Herning
  • Professor Martie van Tongeren, MSc, PhD, Centre for Occupational and Environmental Health, School of Health Sciences, University of Manchester, Manchester, United Kingdom
  • Lektor Helle Raun Andersen, Cand.scient., ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning – Miljømedicin, Syddansk Universitet.

Vejledere

  • Professor Vivi Schlünsen, ph.d. (hovedvejleder), Institut for Folkesundhed – Miljø, arbejde og sundhed, Aarhus Universitet, Dansk Ramazzinicenter, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Klinisk lektor Erik Jørs, ph.d., Arbejds- og Miljømedicin, Syddansk Universitet
  • Professor Annelli Sandbeck, ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Flemming Lander, ph.d., tidligere ansat på Syddansk Universitet.

Yderligere oplysninger

Professor Vivi Schlünsen, Aarhus Universitet

 

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00