Ph.d.-forsvar om ubalance mellem indsats og belønning på arbejdet og risiko for type 2 diabetes

Oprettet den 5. maj 2020 - Foto: Getty Images


Er der en højere risiko for at udvikle type 2 diabetes, hvis man oplever en ubalance mellem sin indsats på arbejdet, og de belønninger man får? Og spiller søvnforstyrrelser og ændringer i vægten en rolle for en eventuel sammenhæng? Det har Mads Nordentoft undersøgt i sin ph.d.-afhandling som han forsvarer onsdag den 20. maj 2020 kl. 9.00.

Påvirker ubalance mellem indsats og belønning på arbejde risikoen for at udvikle type 2 diabetes? Og hvilke mekanismer ses der i samspillet mellem en ubalance mellem indsats og belønning og type 2 diabetes? Det har Mads Nordentoft undersøgt i sin ph.d.-afhandling blandt et nationalt udsnit af den danske arbejdsbefolkning. Han forsvarer sin afhandling onsdag d. 20. maj 2020 kl. 9.00. Forsvaret foregår online.

Overordnet viser resultaterne, at blandt danske erhvervsaktive var oplevelsen af en ubalance mellem indsatser og belønninger forbundet med en moderat højere risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiet viste desuden en delvis sammenhæng mellem ubalance mellem indsats og belønning og søvnforstyrrelser. Studiet fandt ikke sammenhæng til vægtændringer.

Eksisterende forskning

Type 2 diabetes er et stigende problem for folkesundheden. I de seneste år har psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og potentielt stressfremkaldende arbejdsmiljøforhold været diskuteret som mulige risikofaktorer for udvikling af type 2 diabetes. En ubalance mellem indsats og belønning i arbejdet kan fx være, at man har høje krav og forpligtelser og får en lav grad af belønning til gengæld - fx at man mangler anerkendelse for det, man yder, eller har lav jobsikkerhed.

Ubalance mellem indsats og belønning er potentielt stressfremkaldende, og det er en bredt anerkendt og anvendt psykosocial arbejdsmiljøfaktor i epidemiologisk forskning. Tidligere forskning har eksempelvis vist, at ubalance mellem indsats og belønning er en risikofaktor for hjertekarsygdomme og mentale lidelser. Der mangler dog viden om, hvorvidt ubalance mellem indsats og belønning er en risikofaktor for type 2 diabetes.

Ph.d.-projektets formål

Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for ubalance mellem indsats og belønning og risikoen for at udvikle type 2 diabetes, samt yderligere undersøge de potentielle mekanismer, der knytter oplevelsen af ubalance mellem belønning og indsats til type 2 diabetes. Dette blev gjort ved at analysere sammenhængen mellem ubalance mellem indsats og belønning og henholdsvis vægtændringer (som en indikator for helbredsrelaterede adfærdsændringer) og søvnforstyrrelser (som en indikator for neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser).

I projektet har Mads Nordentoft anvendt spørgeskemadata fra den nationale arbejdsmiljøundersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2012-2020’, som er koblet sammen med data fra en lang række af nationale registre om demografi, familie- og hustandsforhold, uddannelse, beskæftigelse, overførselsindkomster og helbred - herunder type 2 diabetes.

Baggrund

Ph.d.-projektet er en del af forskningsprojektet ’Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke’, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

 • Tid: Onsdag den 20. maj 2020 kl. 09.00.
 • Sted: Forsvaret er offentligt og foregår online. Interesserede er velkomne til at deltage. Forsvaret foregår på engelsk. Man deltager ved at klikke på følgende link:
  https://meet.statens-it.dk/nfa.dk/otj/2ZRKWSTM?sl=1 
  For at deltage bedes du klikke på linket og herefter følge instruktionerne. Det er muligt at følge forsvaret via Skype for Business eller via en internet browser. Du bedes klikke på linket og herefter følge instruktionerne til at installere Skype web-app'en. Du bedes logge ind i god tid inden forsvaret for at afsætte tid til at installere web-appen.
  Forsvaret foregår på engelsk.

  Mads Nordentoft's Ph.D. defence is held online and open to the public. The defence is in English. The defence takes place Wednesday, 20 May, 2020 at 09.00 (GMT+2). Please follow the link:
  https://meet.statens-it.dk/nfa.dk/otj/2ZRKWSTM?sl=1 
  To attend the defence, please follow the link and hereafter the instructions. It is possible to follow the defence via Skype for Business or via an internet browser. Please follow the link to install the Skype web-app. Please allow time to install the web-app in due time before the defence.
   

Bedømmelseskomité

 • Lektor Ulla Christensen, ph.d., Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 • Seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 • Professor Nico Dragano, dr. phil., Institute for Medical Sociology, Centre for Health and Society, Medical Faculty, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany.

Vejledere

 • Professor Reiner Rugulies, ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og tilknyttet Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 • Professor Naja Hulvej Rod, ph.d., dr.med., Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 • Professor Jens Peter Bonde, ph.d., dr.med., Afdeling for Arbejds- og Miljømedicin, Bispebjerg-Frederiksberg Universitetshospital.

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (#10-2016-03). 

Læs mere

Læs om projektet ”Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke” på NFA’s hjemmeside.

En kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Mads Nordentoft (mns@nfa.dk).

Yderligere oplysninger

Professor Reiner Rugulies, NFA 

Post doc. Mads Nordentoft, NFA