Problemer med tørre øjne er stadig udbredt i kontormiljøer

Oprettet den 11. sep 2020

På trods af moderne teknologi, der skulle forbedre indeklimaet, oplever kontoransatte stadig problemer med tørre og irriterede øjne, og det kan forringe deres arbejdspræstation. Det viser en ny videnskabelig gennemgang, der peger på luftfugtighed som en vigtig, men overset faktor.

Tørre, trætte og irriterede øjne er blandt de hyppigst rapporterede klager over symptomer på dårligt indeklima i kontormiljøer, og forekomsten af symptomerne har været stort set uændret de seneste årtier. Det på trods af tiltag som moderne ventilationsstrategier og byggematerialer, der afgiver mindre kemi til indeluften.

I en ny gennemgang af den eksisterende viden på området undersøger gæsteforsker og tidligere professor i indeklima ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Peder Wolkoff, hvorfor der ikke er sket et fald i symptomerne. Han fremhæver blandt andet luftfugtighed som en vigtig, men overset parameter.

– Interventionsstudier, hvor man har hævet luftens fugtighed i kontormiljøer med lav luftfugtighed, har vist en reduktion i klager over blandt andet øjensymptomer. Udsættelse for lav fugtighed udtørrer og destabiliserer øjets tårefilm, hvilket blandt andet fører til inflammatoriske reaktioner og irritationssymptomer, siger Peder Wolkoff.

Stabil tårefilm afgørende 

En stabil tårefilm er afgørende for øjets sundhed og velbefindende, og gennemgangen viser, at øjensymptomer er forårsaget af en kombination af mange forskellige klimatiske, arbejdsmiljørelaterede og personlige risikofaktorer, som skaber ændringer i tårefilmens stabilitet.

Men hvor man længe har haft fokus på faktorer som ventilation og temperatur, har luftfugtighed været overset, og det er et problem, da adskillige studier viser, at det er en væsentlig faktor, som også påvirker arbejdsproduktiviteten, fortæller Peder Wolkoff:

– Undersøgelser indikerer, at når kontoransatte oplever tør luft og tørre øjne, har det en negativ virkning på deres arbejdspræstation, og der er evidens for, at problemer med tørre øjne forårsager en markant økonomisk byrde i form af forringet arbejdspræstation.

Læs den videnskabelige artikel

Wolkoff P. Dry eye symptoms in offices and deteriorated work performance – A perspective. Building and Environment 2020;172:106704. doi: 10.1016/j.buildenv.2020.106704

Yderligere oplysninger

Peder Wolkoff, tidligere professor i indeklima på NFA