Medarbejderinddragelse

Styrket fokus på forskning i Magasinet Arbejdsmiljø

Oprettet den 12. feb 2020 - Foto: Thomas Tolstrup

”Magasinet Arbejdsmiljø – forskning fra Ind- og udland” er netop gået i luften med nyt layout og masser af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø. Målet for magasinet er, at forskningen skal være tilgængelig for så mange som muligt, særligt de arbejdsmiljøprofessionelle.

Magasinet Arbejdsmiljø nr. 1/2020

Overblik, inspiration og viden om den sidste nye forskning inden for arbejdsmiljøområdet. Det bliver fokus for Magasinet Arbejdsmiljø, som nu har fået udvidet sit navn med ”Forskning fra ind- og udland”. NFA overtog den 1. januar 2020 udgivelsen af magasinet, som tidligere blev udgivet af Videncenter for Arbejdsmiljø.

Dermed er der kommet større fokus på både national og international arbejdsmiljøforskning, og målgruppen er i højere grad de arbejdsmiljøprofessionelle – brobyggerne som kan omsætte forskningsresultater til konkrete resultater ude på de danske arbejdspladser.

Gradvis udvikling

- Magasinet bliver en væsentlig kommunikationskanal til at få forskningen ud til arbejdspladserne, så vores brugere kan forstå og anvende den forskning, der kommer både fra NFA og andre forskningsinstitutioner.  Det er helt centralt for os, at forskningen virker og bliver brugt af arbejdspladserne, og her spiller magasinet en vigtig rolle, siger Steffen Bohni, direktør for NFA.

Udover at magasinet har fået helt nyt layout er der kommet nye indholdselementer som for eksempel ’International forskning’ og ’Forskning på vej’. Planen er, at der kommer til at ske en gradvis udvikling af magasinet i løbet af 2020 med endnu mere nyt indhold. Og det må gerne ske i samspil med NFA’s brugere.

- Vores mål for magasinet er, at det skal gøre forskningen tilgængelig for så mange som muligt, så endnu flere kan iværksætte arbejdsmiljøinitiativer, der er baseret på konkret viden. Vi vil derfor gerne i kontakt med NFA’s brugere via for eksempel det nye webpanel eller man kan sende en mail med feedback eller ideer til artikler, fortæller Hannah Maimin Weil, som er ansvarshavende chefredaktør for magasinet.

Magasinet er fortsat et abonnementsblad. Det udkommer otte gange om året.

Læs mere

Om Magasinet Arbejdsmiljø på www.mitarbejdsmiljø.dk