Begræns virus og mindsk sygefraværet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 5. okt 2021

Virus spredes primært indendørs og ofte via luften, og det er årsag til en stor del af det korte sygefravær på arbejdspladserne. God ventilation, hyppig udluftning og en ikke for lav luftfugtighed kan bidrage til at forebygge smitten, når det gælder corona, influenza og andre luftvejsvirus.

Når vi trækker vejret, synger, nyser, hoster og griner, udsender vi dråber i mange forskellige størrelser. De fleste vil hurtigt tørre ind og blive til meget små partikler, som kan spredes over større afstande og blive hængende i luften i længere tid. De små dråber tørrer hurtigere ind i tør luft, og nyere forskning viser også, at fx coronavirus overlever længere i tør luft.

- At dråberne tørrer ind passer godt sammen med forskning, der viser, at mange virus smitter mere i tør luft, som vi mest har indendørs om vinteren, vurderer Lars Andrup, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

’Pokerforsøget’ dokumenterer spredningsvejen

I 1987 gennemførte forskere fra USA ’Det klassiske pokerforsøg’. Det viser meget klart, at forkølelsesvirus primært spredes via luften.

I forsøget lod man forkølede personer spille poker i 12 timer med raske personer. Når man spiller poker, bliver kort og jetoner søbet ind i savl og sekret fra spillernes næse og mund. Forskerne forventede, at smitten blev spredt via kort og jetoner. De blev derfor overraskede, da resultaterne tydeligt viste, at det kun var spillere, som sad sammen med forkølede spillere, der blev smittet. Raske spillere, som hver time overtog de inficerede kort og jetoner, blev ikke smittet.

- Selvom coronavirus ikke er en klassisk forkølelsesvirus, og de nye varianter har forskellige smitteegenskaber, har smitte via luften stor betydning. Men der er mange forskellige typer af virus, og de smitter ikke på samme måde eller i samme omfang, understreger Anne Mette Madsen, der også er seniorforsker ved NFA.

Sådan kan smitte med virus forebygges

Hos mennesker sidder de celler, som virus skal møde for at starte en alvorlig corona-infektion, primært i alveolerne dybt nede i lungerne, og det er kun meget små luftbårne partikler, der kommer derned.

Det er en af grundene til, at risikoen for at blive smittet med virus er højere, når man opholder sig indendørs, hvor luften ikke blæser væk, og hvor luftfugtigheden ofte er lavere end udendørs.

- På arbejdspladser, hvor mange opholder sig i samme rum, kan det derfor være en god idé at sørge for, at den relative luftfugtighed er mindst 40 procent, forklarer Lars Andrup.

- Men det er også en god idé at lufte godt ud med jævne mellemrum, supplerer Anne Mette Madsen.

Gode råd til at forebygge virusinfektioner på arbejdspladsen

  • Husk at lufte godt ud.
  • Sørg for, at der er en god luftfugtighed. Luften må ikke være for tør – helst mellem 40 og 60% relativ luftfugtighed.
  • Hav en fælles politik for, hvad man gør, hvis man har symptomer på forkølelse eller influenza.
  • Luk låget, inden I trækker ud på toilettet.
  • Følg i øvrigt altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Kilde: Seniorforsker Lars Andrup, NFA

Virus smitter også via direkte kontakt og overflader, og det er derfor vigtigt fortsat at havde stor fokus på hygiejnen og naturligvis følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

At forstå, hvordan de forskellige virus smitter, er central viden for at kunne forebygge smitte i indeklimaet, og det kan forhåbentlig få stor betydning fremover. Derfor håber og tror Lars Andrup også på, at vi kommer til at lære en masse af corona-tiden, og at det fremover kan hjælpe os med at forebygge spredning af mange andre slags smitte i arbejdsmiljøet.

Sådan undgår vi virus på arbejdspladsen

I artiklen ’Poker og superspredere: Sådan undgår vi virus på arbejdspladsen’ fra Magasinet Arbejdsmiljø kan du læse mere om, hvordan virus smitter, og hvad arbejdspladser kan gøre for at mindske smitte med virus.

Fire videnskabelige artikler om emnet

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Lars Andrup


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00