SeniorArbejdsliv: Medarbejder- og virksomhedsperspektiver på muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv

Oprettet den 22. nov 2021

Hvordan sikres et langt og sundt arbejdsliv, hvor medarbejderne både er i stand til at blive på arbejdspladsen og har både mulighed for og lyst til det? Det kan du høre mere om på et webinar, som SeniorArbejdsliv afholder den 8. december 2021.

Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet. En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Hvordan sikres et langt og sundt arbejdsliv, hvor medarbejderne både er i stand til at blive på arbejdspladsen og har både mulighed for og lyst til det? Forskningsprojektet SeniorArbejdsliv har gennemført en række spørgeskema- og interviewundersøgelser, som belyser dette fra flere forskellige vinkler. Projektet er støttet af TRYG-Fonden.

Først fortæller professor Lars L. Andersen fra NFA om udviklingen i medarbejdernes opfattelse af muligheder og barrierer ud fra svar afgivet i spørgeskemaer i 2018 og 2020.

Dernæst præsenterer professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet (AAU) virksomhedernes holdninger til og praksis for at håndtere muligheder og barrierer med afsæt i en ny bog, som er på trapperne.

Afslutningsvis perspektiverer direktør Flemming Petersen fra Teamarbejdsliv ovenstående ud fra en række dybdegående interview med medarbejdere, som står foran at skulle pensioneres.

Projektet afholder et gå-hjem-møde som webinar på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) den 8. december 2021 kl. 13.30-15.30.

Program

13.30: Velkomst

13.35: Lars L. Andersen, professor på NFA: Medarbejdernes perspektiv på muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv ud fra spørgeskemaundersøgelsen i 2018 og 2020

14.20: Per H. Jensen, professor, AAU: Virksomhedernes perspektiv på muligheder og barrierer.

15.00: Flemming Petersen, direktør, TeamArbejdsliv: Perspektiver på muligheder og barrierer baseret på dybdegående interviews med seniorer.

15:25: Afrunding

Der vil være dialog undervejs.

Tid, sted og tilmelding

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Ole H. Sørensen, NFA.


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00