NFA skal skabe mere innovativ forskning, der bidrager til at finde løsninger

Oprettet den 23. mar 2021

Forskning af høj international klasse, der udvikles i samarbejde med interessenterne, og kan bidrage til at finde løsninger. Det er sigtekornene i en ny strategi på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

For nyligt landede der to evalueringer af NFA på direktøren, Steffen Bohnis bord. Helt overordnet viser de, at NFA producerer forskning af meget høj kvalitet, men at der er potentiale for at udnytte forskningsresultaterne bedre, så de bedre kan blive anvendt til gavn for arbejdsmiljøet i Danmark.

- Evalueringerne bekræfter, at der er behov for, at NFA bevæger sig i en ny retning, hvor vi skal have mere fokus på at matche behovet for ny viden blandt vores interessenter og få vores viden bragt i spil de rigtige steder. Derfor har vi gjort det til et princip, at al forskning skal være baseret på interessentkonsultationer i NFA’s nye strategi, siger Steffen Bohni.

Fokus på løsninger og viden om, hvad der virker

Arbejdsmiljøforskningen skal ikke kun påpege problemer, men i endnu højere grad bidrage til at finde løsninger på konkrete problemstillinger. NFA vil derfor fremover have endnu mere fokus på interventionsforskning, der afprøver og undersøger konkrete indsatser og forebyggelsesmetoder og afdækker, hvordan, hvorfor og under hvilke omstændigheder en indsats virker for at kunne give anvisninger til indsatser og løsninger. Denne viden skal kobles med beregninger om de økonomiske potentialer ved virksomme indsatser.

Bag den nye strategi og retning for NFA står en samlet bestyrelse.

- Med den nye strategi er skinnerne lagt til et stærkt fremtidigt NFA. Et NFA som målrettet kan bidrage med at løse nogle af de store udfordringer samfundet står med i de kommende år. Det gælder alt fra stress og mentale helbredsproblemer til ondt i ryggen og hvordan vi bliver bedre til at fastholde ældre medarbejdere. Vi har brug for mere håndfast evidensbaseret viden om, hvilke resultater de forskellige indsatser giver – og den viden skal vi bruge som grundlag for beslutninger om fremtidige investeringer i arbejdsmiljøindsatser, siger bestyrelsesformand for NFA Stina Vrang Elias.

Målrettet formidling i øjenhøjde

For at sikre at forskningen når ud på arbejdspladserne, og de steder der bliver taget beslutninger om arbejdsmiljø, er der også fokus på at kommunikere i øjenhøjde og omsætte forskningen til handlingsrettede budskaber, der er målrettet de enkelte jobgrupper. Derfor har NFA også fået en ny kommunikationsstrategi og en forskning til praksis-strategi, der sætter rammerne for, hvordan NFA skal kommunikere og danne relationer med omverdenen.

- Vi skal løbende tage bestik af landskabet omkring os og justere kursen, så vi sikrer, at den viden vi producerer bliver spredt, bragt i anvendelse og på længere sigt skaber en forandring. Det er målet og berettigelsen for vores eksistens, siger Steffen Bohni.

Læs strategien

Yderligere oplysninger

Alex Hooshiar, Chef for Ledelses- og kommunikationssekretariatet