NFA’s nye professor i arbejdsmiljøøkonomi fundet

- Foto: Fra venstre: Forsknings- og analysechef Joachim Lynggaard Boll, kommende økonomiprofessor, Kristian Schultz Hansen, direktør Steffen Bohni

Kristian Schultz Hansen bliver NFA’s første professor i arbejdsmiljøøkonomi og får en vigtig rolle med at opbygge og udvikle det internationalt nyskabende forskningsområde.

I forbindelse med indgåelsen af aftalen om ret til tidlig pension blev der afsat 24 mio. kr. over fire år til at etablere en forskningsenhed i arbejdsmiljøøkonomi på NFA. Det er den enhed, som Kristian Schultz Hansen nu kommer til at stå i spidsen for.

Enheden skal producere forskning, som tilvejebringer et evidensbaseret grundlag for at tage beslutninger om fremtidige investeringer i indsatser i arbejdsmiljøet. Konkret skal forskningen belyse de økonomiske konsekvenser af arbejdsmiljøforhold og –indsatser i bred forstand for samfund, brancher og virksomheder. Og dermed helt kort besvare spøgsmålet, som gennem tiden er blevet stillet rigtig mange gange – kan indsatsen betale sig?

Rette mand på broen

Direktør Steffen Bohni glæder sig over, at der med ansættelsen af Kristian Schultz Hansen nu for alvor kommer skub i arbejdet med at etablere enheden.

- Der er et kæmpepotentiale i at kombinere økonomisk forskning med vores øvrige forskningsområder, og jeg er begejstret over, at vi nu for alvor kan komme i gang med at opbygge dette forskningsområde. I Kristian har vi fået en yderst kompetent person, som er den helt rigtige til at stå i spidsen for opgaven med at opbygge arbejdsmiljøøkonomi som et nyt forskningsområde på NFA.

Baggrund i sundhedsøkonomi

Og hvem er det så, der kommer til at stå på broen? Kristian Schultz Hansen har mere end 20 års erfaring inden for forskning i sundhedsøkonomi og international sundhed. Han har både være ansat ved danske universiteter og internationale forskningsinstitutioner, og kommer fra en stilling som lektor på Institut for folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Forskningsmæssigt har han især bl.a. interesseret sig for områder som økonomisk evaluering af sundhedsydelser, anvendelse af økonomiske incitamenter i sundhedsvæsenet, finansiering af sundhedsvæsenet og anvendelse af danske registerdata til fx at undersøge effekten af ændringer i sundhedspolitikken på befolkningens forbrug af sundhedsydelser.

Ny spændende udfordring

Kristian Schultz Hansen tiltræder sin nye stilling den 1. august, og han glæder sig til at komme i gang. Noget af det første bliver at formulere et forskningsprogram for enheden og rekruttere de seks medarbejdere, som han kommer til at stå i spidsen for, og som skal bidrage til at udvikle og drive forskningsområdet i de kommende år.

- Det bliver helt enormt spændende at være med til at starte et helt nyt forskningsfelt sammen med andre dedikerede kolleger. Udviklingen af et sådant nyt forskningsfelt skal bygge på ekspertise og solid viden om det samlede omfang af og fordeling på typer af arbejdsmiljøproblemer, så NFA må være det ideelle udgangspunkt at starte fra, siger Kristian Schultz Hansen, kommende professor i arbejdsmiljøøkonomi på NFA.

Kort om Arbejdsmiljøøkonomi

Forskningsområdet vil være fuldt etableret på NFA fra 2022 og er pt. finansieret frem til 2026.

Det overordnede formål er at belyse de økonomiske effekter for samfundet, brancherne og de enkelte virksomheder af de arbejdsmiljøindsatser, som bliver gennemført.

Organisatorisk placeres enheden i NFA’s forskningsområde ’Analyse og data’, som Forsknings- og analysechef Joachim Lynggaard Boll står i spidsen for.

Yderligere oplysninger

Direktør Steffen Bohni Direktør Steffen Bohni

Forskningschef Joachim Lynggaard Boll Forskningschef Joachim Lynggaard Boll


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00