Ph.d.-forsvar om voldsforebyggelse i højrisikobrancher

Oprettet den 1. mar 2021

Hvordan kan man designe, implementere og evaluere organisatoriske tiltag, som kan forebygge vold og trusler mod personalet i højrisikobrancher som psykiatrien og kriminalforsorgen? Det har Sofie Østergaard Jaspers undersøgt i sit ph.d.-studie, som hun forsvarer online fredag den 12. marts kl. 20.

Vold og trusler fra patienter, indsatte eller andre borgere har store konsekvenser både for medarbejdernes mentale og fysiske helbred og for arbejdspladsen og samfundet. På trods af løbende forsøg på at reducere forekomsten har niveauet af vold og trusler i højrisikobrancher som psykiatrien og kriminalforsorgen i en årrække ligget stabilt højt.

Formål og overordnede resultater

Det overordnede formål med Sofie Østergaard Jaspers ph.d.-studie var at undersøge, hvordan man kan designe, implementere og evaluere omfattende indsatser, som kan forebygge vold og trusler mod personalet i psykiatrien og kriminalforsorgen.

De overordnede resultater fra studiet viser, at indsatser med fordel kan inddrage ledere og medarbejdere i et systematisk samarbejde om konkrete handlinger på arbejdspladsen.

Gennemførelsen af en så omfattende tilgang lykkes bedst, hvis:

 • ledelsen prioriterer indsatsen
 • der er synergi med andre projekter i organisationen
 • indsatsen i det hele taget passer til organisationens eksisterende arbejdsgange.

Mangel på ressourcer og andre igangværende energikrævende forandringsprocesser kan derimod ’blokere’ for indsatsen.

Derudover viser erfaringer fra studiet, at det vil sikre bedre viden om de forebyggende tiltag målrettet vold, hvis der gennemføres evalueringer af tiltagene, som både adresserer spørgsmål om:

 • hvorfor en indsats har den ønskede effekt
 • under hvilke omstændigheder en indsats har den ønskede effekt
 • hvad sandsynligheden er for at opnå den ønskede effekt under bestemte omstændigheder.

Ph.d.-studiet er baseret på kvalitative data fra interventionsstudiet ’Integreret voldsforebyggelse’, som Sofie Østergaard Jaspers - i samarbejde med kolleger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Herning - gennemførte på 13 arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen.

Sofie Østergaard Jaspers har gennemført sit ph.d.-studie ved NFA og Københavns Universitet i samarbejde med Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Herning.

Tid og sted for ph.d.-forsvaret

 • Tid: fredag den 12. marts 2021 kl. 20.00. Grundet bedømmernes forskellige tidszoner afholdes forsvaret uden for normal arbejdstid.
 • Sted: Grundet COVID-19 vil forsvaret blive gennemført som et webforsvar via Skype. Forsvaret er offentligt tilgængeligt, vil foregå på engelsk, og du kan få adgang til at deltage på dette link til Skype.

Bedømmelseskomité

 • Ekstern Lektor Janne Skakon, Ph.d., Institut for Psykologi, Københavns Universitet (formand for bedømmelseskomitéen og moderator af forsvaret),
 • Professor Judy Arnetz, PhD, Department of Family Medicine, Michigan State University, Michigan, USA
 • Professor Tony LaMontagne, PhD, School of Health & Social Development, Deakin University, Melbourne, Australien.

Vejledere

 • Lektor Paul Maurice Conway, Ph.d., Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Seniorforsker Birgit Aust, Ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Seniorforsker Johnny Dyreborg, Ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF-24-2016-03-2016510163) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs afhandlingen

Yderligere oplysninger

Sofie Østergaard Jaspers, NFA