Professor Lars L. Andersen

Professor Lars L. Andersen indtræder i Vidensråd for Forebyggelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1. mar 2023

Vidensråd for Forebyggelse består af 15 anerkendte forskere. Dets formål er at styrke folkesundheden ved at samle og formidle forskningsviden om forebyggelse.

Den 1. marts bliver professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en del af Vidensråd for Forebyggelse.

Lars L. Andersen har været ansat på NFA siden 2005 og har stået bag en lang række forskningsprojekter. Han har især fokuseret på spørgsmål som, hvordan helbredet påvirkes af høje fysiske krav i arbejdet. Og hvordan bl.a. arbejdsdagen og arbejdet bedst planlægges for at sikre et langt og sundt arbejdsliv. Hans forskning har også vist, at 10 minutters ”små-øvelser” udført regelmæssigt med kollegerne kan mindske smerter og sygefravær på tværs af forskellige brancher.

I dag leder han flere forskningsprojekter om det lange og sunde arbejdsliv, bl.a. SeniorArbejdsliv, der kortlægger barrierer og muligheder for en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på tværs af brancher.

I Vidensråd for Forebyggelse skal han sammen med 14 andre anerkendte forskere arbejde for at kvalificere grundlaget for at styrke folkesundheden blandt beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

- Forskningsbaseret viden er afgørende for at træffe de rigtige beslutninger, der for alvor kan styrke folkesundheden. Derfor er Vidensrådets arbejde så vigtigt, og jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Lars L. Andersen.

- Arbejdslivet fylder enormt meget for de fleste af os. Derfor er arbejdsmiljøet en væsentlig del af helheden, når vi tænker på at fremme folkesundheden. Jeg vil bidrage med perspektiver på, hvordan vi kan fremme et langt og sundt arbejdsliv for alle. Vidensrådet kommer i 2023 til at fokusere særligt på social ulighed og aldring.

Læs mere om SeniorArbejdsliv

Læs mere om Vidensrådet for Forebyggelse


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00