Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5319
lla@nfa.dk

Professional interets

Lars L. Andersen, MSc, PhD, is Professor at the National Research Centre for the Working Environment in Copenhagen, Denmark. His research on work environment covers 1) epidemiological studies to investigate risk factors for sickness absence and disability pension 2) randomized controlled trials with physical exercise programs and participatory ergonomics to prevent and reduce musculoskeletal pain and to improve work ability and wellbeing, 3) workplace studies with technical measurement, 4) healthy senior working life, 5) Research to Practice - R2P

Twitter

PubMed

Research Gate

Google Scholar citations

LinkedIN

Project - current

2025

SeniorArbejdsLiv - 3.runde

July 2022 - January. 2025

SeniorArbejdsLiv giver svar på, hvorfor nogle mennesker skubbes ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre har mulighed for og vælger at arbejde til en høj alder.

2024

De Smukke Unge Mennesker

January 2022 - December. 2024

I projektet De Smukke Unge Mennesker vil vi ta’ udgangspunkt i både forskning og praksis og udvikle brancherettede værktøjer og tilgange der kan forbedre unges arbejdsmiljø, sikkerhed og helbred.

2023

Er du OK?

January 2021 - December. 2023

ER DU OKAY? vil i et solidt forskningsmæssigt design og i et tæt samarbejde med Rigspolitiet sikre viden om centrale faktorer, der kan være afgørende for udvikling af sekundære- og tertiære forebyggen...

2023

PEROSH - Prolonging Working Life

January 2019 - December. 2023

Hvordan kan de Europæiske lande lære af hinanden i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde der skal sikre et langt og sundt arbejdsliv? Lær om dette og meget mere ved at følge vores PEROSH projekt

2023

Kompetenceudvikling i staten 55+

March 2022 - December. 2023

Projektet indkredser de faktorer, der kan understøtte, at flere 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling.

2023

Sund og sikker hele arbejdslivet

January 2020 - December. 2023

I hvilket omfang har alder betydning for sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred? Baseret på ca.100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre, giver vi ...

2023

Exoskeletters betydning for lager- og bygningsarbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokuspunkter for implementering

October 2020 - September. 2023

Dette projekt skal undersøge om brug af exoskeletter på arbejdspladserne kan bidrage til at reducere den fysiske belastning blandt lager- og bygningsarbejdere samt udvikle fokuspunkter i den enkelte b...

2023

Ergonomisk fleksibilitet - potentiale for læring af god praksis gennem tekniske målinger i byggebranchen

January 2022 - June. 2023

Ergonomisk Fleksibilitet, udtrykker muligheden for at udføre samme opgave på flere forskellige hensigtsmæssige måder, samtidig med at uhensigtsmæssige måder undgås.

2023

Tekniske målinger under patientforflytninger og viden om barrierer for brug af hjælpemidler: Omsætning til god praksis på danske hospitaler

September 2020 - March. 2023

Hvordan kan tekniske målinger af kroppen belastning under patientforflytninger med forskellige hjælpemidler omsættes til god praksis på danske hospitaler?

2023

Tryghed i arbejdslivet

August 2022 - March. 2023

Go to all

Projectet - completed

2022

SeniorArbejdsLiv - 2.runde

January 2020 - September. 2022

I 2.runde af SeniorArbejdsLiv etableres et Seniorbarometer, hvor udviklingen i Danmark følges siden 2018 og mange år frem i tiden. Projektet giver svar på hvorfor nogle skubbes nogle ud af arbejdsmark...

2022

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

January 2019 - May. 2022

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen

2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

May 2019 - April. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

2021

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

January 2018 - June. 2021

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

2021

Helbred, arbejde og fysisk aktivitet – overførsel af viden fra Danmark til de Baltiske lande

June 2020 - June. 2021

Projektet har til formål at indsamle og evaluere litteratur, for herved at udvikle retningslinjer rettet mod forebyggelsen af MSB på arbejdspladser i de Baltiske lande.

2021

Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

September 2017 - January. 2021

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

2020

EN -Procesevalueringsmodel - SOSU

January 2016 - December. 2020

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

2020

SeniorArbejdsLiv - 1.runde

December 2017 - October. 2020

Hvorfor skubbes nogle ud af arbejdsmarkedet før tid, mens andre vælger at arbejde til langt udover folkepensionsalderen? Få svar på dette og meget mere i SeniorArbejdsLiv, hvor flere tusinde +50-årige...

2019

EN -Forebyggelse af forflytningsulykker

January 2016 - December. 2019

Målet med dette projekt er at få bedre viden om, hvorvidt tekniske hjælpemidler under patientforflytninger kan forebygge forflytningsulykker og rygsmerter hos plejepersonale.

2018

EN -Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

January 2016 - December. 2018

Pilotprojektet havde til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier indenfor plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonale...

Go to all

Publications

Go to all

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00