Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

Afsluttet - Projektperiode 01. september 2015 til 31. august 2020
I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at få fysiske sygdomme, som fx hjertekarsygdom eller mentale lidelser, som fx depression. Det gør de ved at bruge en metode, hvor de analyserer såkaldte jobeksponeringsmatricer.
Formål
Hovedformålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at udvikle fysiske sygdomme og mentale lidelser samt risikoen for at blive udelukket fra arbejdsmarkedet.

I hovedprojektet bruger vi jobeksponeringsmatrice(JEM)-metoden for at måle det psykosociale arbejdsmiljø i den danske arbejdsstyrke. Vi arbejder sammen med flere andre forskere, som arbejder med danske JEM-studier. JEM-metoden bliver også anvendt i den svenske arbejdsstyrke gennem et samarbejdsprojekt med forskere på Karolinska Instituttet i Stockholm.

Derudover er et delprojekt tilknyttet, som er et samarbejdsprojekt med Stress Research Center ved Stockholm Universitet og Afdeling for Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Her bliver det psykosociale arbejdsmiljø ikke målt med JEM- metoden men på individniveau i forskellige kohorter.

Metode
I hovedprojektet bruger vi JEM-metoden til at måle psykosociale arbejdsmiljøfaktorer ved at anvende registerdata om den danske arbejdsstyrke og bagefter kobler vi disse data til data i forskellige danske sundhedsregistrer.

Brugen af JEM-metoden betyder, at vi kan tildele medarbejdere gennemsnitlige værdier for deres arbejdsmiljø, fx for omfanget af indflydelsen på deres arbejde eller sandsynligheden for at blive udsat for vold på arbejdet, afhængig af deres jobgruppe, alder og køn. Det giver mulighed at bruge registerdata til at analysere sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred i hele arbejdsstyrken.

Resultater
I hovedprojektet har vi vist i en videnskabelige artikel om arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær, at JEM-metoden kan anvendes i den danske arbejdsstyrke (1). Vi er pt. i gang med forskellige analyser om psykosocialt arbejdsmiljø målt med JEM-metoden for at se på forskellige helbredsudfald.

Analyserne fra samarbejdsprojekterne med Stockholms Universitet og Københavns Universitet har vist at udsættelse for mobning og vold på arbejde, målt på individniveau, har sammenhæng med en øget risiko for både diabetes (2) og hjertekarsygdom (3).

Projektet er økonomisk støttet af NordForsk, som er en organisation under Nordisk Ministerråd.

Referencer
(1) Madsen IEH et al. Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain: a cohort study comparing self-reported and job exposure matrix measurements. Occupational and Environmental Medicine 2018;75(10):752-758. http://pmid.us/30045952.

(2) Xu T et al. Workplace bullying and violence as risk factors for type 2 diabetes: a multicohort study and meta-analysis. Diabetologia 2018;61(1):75-83. http://pmid.us/29130114.

(3) Xu T et al. Workplace bullying and workplace violence as risk factors for cardiovascular disease: a multi-cohort study. European Heart Journal 2019;40(14):1124-1134. http://pmid.us/30452614.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00