Sundhedsmiljø - en ny vision på arbejdspladsen

En lang række arbejdspladser i Danmark har i en årrække tilbudt sundhedsfremmeinitiativer til medarbejderne. Men forskning viser, at disse initiativer sjældent bliver tilbudt eller brugt af dem, som har mest brug for det.

Sundhedsmiljø er en ny tilgang til sundhedsfremme på arbejdspladsen, der handler om at designe et sundhedsskabende arbejdsmiljø, hvor man bliver sundere alene ved at gå på arbejde og udføre sine arbejdsopgaver.Materialer & omtaler

Sundere ved fyraften og mere kvalitet i kerneopgaven

Hverken for meget eller for lidt, men lige præcis den rette fysiske aktivitet, mens man udfører kerneopgaven på jobbet, kan være nok til at øge medarbejdernes sundhed og kerneopgavens kvalitet. Det kaldes Guldlok-princippet og kan revolutionere det fysiske arbejdsmiljø, mener tre professorer.

Temanyhedsbrev fra NFA om Sundhedsmiljø

Den hidtidige sundhedsfremme-indsats på arbejdspladserne har ikke haft den store effekt blandt kortuddannede med hårde fysiske jobs. Derfor diskuteres det, om man kan finde nye måder at integrere sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladserne. I dette temanyhedsbrev ser på, hvad forskningen viser og giver nogle bud.

Sådan kan ’SundhedsMiljø’ blive en ny vision på arbejdspladsen

I over 10 år har der været fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen, og en lang række arbejdspladser i Danmark tilbyder sundhedsfremme-initiativer til medarbejderne. Men noget tyder på, at disse initiativer ikke har den ønskede effekt, og at de heller ikke når ud til dem, som har mest brug for dem.


Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Sundhedsmiljø eller mulighederne for at indgå i et samarbejde om Sundhedsmiljø, er du velkommen til at kontakte:

Maja Vilhelmsen

videnskabelig assistent - cand.scient.idræt

Andreas Holtermann

Professor MSO - cand.scient., ph.d