Forandringer

Området Forandringer fokuserer på hvordan forandringer bliver håndteret på arbejdspladsen.

I DPQ Arbejdspladsskema måler vi ét emne, der handler om håndtering af forandringer.

Håndtering af forandringer

Når der sker forandringer på arbejdspladsen, giver det ofte en vis usikkerhed og et øget pres blandt medarbejderne – især hvis medarbejderne ikke ved, hvilke konsekvenser forandringerne kommer til at have for dem. Det kan fx resultere i, at arbejdspladsen stiller flere krav til deres arbejde, at man får nye kolleger eller betyde, at man bliver placeret i en anden afdeling på arbejdspladsen.

Erfaringerne viser, at ledelsens måde at håndtere forandringer på har betydning for, hvordan medarbejderne oplever forandringsprocessen. Hvis ledelsen fx informerer og inddrager medarbejderne i tilstrækkelig grad, vil det i mindre grad påvirke medarbejdernes trivsel negativt.

Forandringer på arbejdspladsen måles med følgende spørgsmål:

De medarbejdere der svarer ja til at de har oplevet forandringer, bliver efterfølgende stillet følgende fire spørgsmål om, hvordan forandringerne er blevet håndteret:

Dialogspørgsmål, hvis I oplever udfordringer med håndtering af forandringer

  • Kan vi kende resultatet?
  • Hvordan kommer det til udtryk?
  • Kan vi gøre noget ved det?
  • Hvad betyder det for vores trivsel og arbejdsglæde?
  • Hvad betyder det for vores muligheder for at passe vores arbejdsopgaver?
  • Hvordan var informationen fra ledelsen i forbindelse med forandringerne? Var der noget vi manglede?
  • Hvordan kunne ledelsen have inddraget os bedre i forandringerne?
  • Kan vi forstå, hvorfor det var nødvendigt at gennemføre forandringerne? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere forandringer i fremtiden?