Samarbejde

Området Samarbejde handler om medarbejderens relationer til hinanden og hvordan de samarbejder om at løse arbejdsopgaverne.

I DPQ Arbejdspladsskema måler vi to emner, der drejer sig om samarbejde på arbejdspladsen.

 1. Samarbejde med kolleger
 2. Tillid til kolleger

På langt de fleste arbejdspladser samarbejde medarbejdere med hinanden for at løse en række opgaver. For at kunne samarbejde om arbejdsopgaverne er det nødvendigt at medarbejderne har tillid til hinanden. Det er også vigtigt, at der er klare gensidige forventninger til de forskellige medarbejderes og afdelingers bidrag til opgaveløsningen.

Et godt samarbejde er en del af den sociale kapital på arbejdspladsen. Hvis samarbejdet på arbejdspladsen fungerer godt, og den sociale kapital er høj, får medarbejdere og ledere bedre muligheder for at løse deres arbejdsopgaver på en effektiv og tilfredsstillende måde.

Forskningen tyder også på, at et godt samarbejde mellem kolleger kan have betydning for medarbejdernes muligheder for at håndtere kravene i arbejdet.


1. Samarbejde med kolleger

Rigtig mange ting har betydning for samarbejdet mellem kolleger. Praktisk hjælp og sparring om, hvordan man udfører opgaverne, er eksempler på de konkrete måder, medarbejdere samarbejder på. Men der er også mere følelsesmæssige relationer, som fx at have tillid til hinanden og anerkende hinandens bidrag til løsningen af en opgave.

Samarbejdet mellem kolleger på en arbejdsplads er vigtigt for medarbejdernes trivsel og for deres muligheder for at kunne løse arbejdsopgaverne i fællesskab. Samarbejdet mellem kolleger er en del af den sociale kapital på arbejdspladsen.

Relationer til nærmeste kolleger er målt gennem fire spørgsmål:

Dialogspørgsmål, hvis I oplever udfordringer med relationerne mellem kolleger

 • Kan vi kende resultatet?
 • Hvordan kommer det til udtryk?
 • Kan vi gøre noget ved det?
 • Hvad betyder det for vores trivsel og arbejdsglæde?
 • Hvad betyder det for vores muligheder for at passe vores arbejdsopgaver?
 • Er vi gode nok til at hjælpe hinanden med at løse arbejdsopgaverne?
 • Kan vi blive bedre til at organisere eller koordinere vores arbejdsopgaver ift. vores fælles opgaveløsning?
 • Har vi en fælles forståelse af arbejdsopgaverne? Og ved vi, hvordan vores bidrag passer ind i afdelingens samlede opgaveløsning?
 • Er vi gode nok til at samarbejde med andre afdelinger?

2. Tillid til kolleger

Tillid er centralt for et godt samarbejde mellem kolleger.

Tillid kommer til udtryk i vores adfærd over for vores kolleger. Det handler bl.a. om at lytte til andres synspunkter, at kunne give opgaver videre og at orientere hinanden om, hvad man hver især laver. Det handler også om at kunne stole på sine kolleger og at turde sige til, hvis der er problemer.

Tillid er en del af den sociale kapital på arbejdspladsen og er vigtig for medarbejdernes trivsel i arbejdet og for deres muligheder for at samarbejde om arbejdsopgaverne.

Tillid bliver målt gennem fire spørgsmål:

Dialogspørgsmål, hvis I oplever udfordringer med tillid til kolleger

 • Kan vi kende resultatet?
 • Hvordan kommer det til udtryk?
 • Kan vi gøre noget ved det?
 • Hvad betyder det for vores trivsel og arbejdsglæde?
 • Hvad betyder det for vores muligheder for at passe vores arbejdsopgaver?
 • Er I gode til at lytte til hinandens synspunkter og tage dem seriøst?
 • Er I gode til at uddelegere ansvar og beslutninger til hinanden? Eller hvad skal der til for at I bliver bedre til det?
 • Kan I bliver bedre til at bruge hinanden og samarbejde om opgaven?